БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
20.02.2020 № 240
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2020 р.
за № 498/34781

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (740-2011-п) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається.
2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (z0499-20) , що додається.
3. Скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12 жовтня 2011 року № 2467 (v2467295-11) "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат".
4. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.
5. Виконання цього рішення покласти на сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного та документального забезпечення, юридичне управління, управління фінансової та бухгалтерської служби.
6. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк О.
Перший заступник голови
О. Герасим’юк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
20 лютого 2020 року № 240
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2020 р.
за № 498/34781

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) за запитами на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Національна рада є належним розпорядником інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.
Фактичні витрати на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, стягуються починаючи з 11-ої сторінки.
5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій запитуваних документів визначається управлінням фінансової та бухгалтерської служби Національної ради.
6. До фактичних розмірів відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк (виготовлення) копій документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані із скануванням цих документів.
7. Спеціальний структурний підрозділ, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, в разі необхідності здійснення копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
8. На підставі отриманої Заявки управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його спеціальному структурному підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
9. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
10. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Національної ради, управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради передає спеціальному структурному підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану спеціалістом управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради, з проставленням власного ім’я, прізвища та поточної дати.
11. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
12. Запитувані документи не надаються у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.
13. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з Розміром фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада, відповідь надається в установлений законом строк.
Начальник
управління фінансової
та бухгалтерської служби -
головний бухгалтер
Т. Стороженко
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк копій
документів, що надаються за запитами
на інформацію, розпорядником якої
є Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення
(пункт 7)
Начальнику управління фінансової
та бухгалтерської служби
___________________________

ЗАЯВКА № ____

від "___" ____________ 20__ року

на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________
(назва документа)
________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, який організовує в установленому порядк
доступ до публічної інформації)
Прізвище та власне ім’я запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
Послуга, що надається
Кількість сторінок
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
(За відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець:
__________________
(посада)
___________________
(підпис)
______________________________
(власне ім’я та прізвище)
Керівник або заступник структурного
підрозділу у якого знаходиться
запитувана інформація:
_________________
(посада)
___________________
(підпис)
______________________________
(власне ім’я та прізвище)
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк копій
документів, що надаються за запитами
на інформацію, розпорядником якої
є Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення
(пункт 8)
Надавач послуг: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Реєстраційний рахунок ___________________________________________________
ЄДРПОУ Код за _________________________________________________________
Платник: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

РАХУНОК № ___________

від "____" _______________ 20___ року

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________
(назва документа)
Назва послуги
Вартість
виготовлення 1 арк.
(без ПДВ), грн
Кількість
аркушів, од.
Ціна
(без ПДВ),
грн
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
РАЗОМ
Усього до сплати
__________________________ грн __________ коп
__________________________________________________________________________
(сума словами)
Виконавець:
_________________
(посада)
___________________
(підпис)
______________________
(власне ім’я та прізвище)