БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля України
29 квітня 2020 року № 289 (z0527-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2020 р.
за № 528/34811

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством енергетики та захисту довкілля України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля України (далі - центральні органи виконавчої влади), за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Мінекоенерго або центральні органи виконавчої влади є належними розпорядниками інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідним структурним підрозділом Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та звітності.
6. Структурний підрозділ Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади, з питань бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
8. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та звітності Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади передає структурному підрозділу Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Мінекоенерго або центрального органу виконавчої влади, з проставленням прізвища, власного ім'я та поточної дати.
10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.
Директор Департаменту
бухгалтерського обліку
та звітності -
головний бухгалтер
С. Руренко
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0528-20F24) )
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 7)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0528-20F31) )