БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.04.2020 № 689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 519/34802

Про затвердження Порядку знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" (2264-19) та пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей, що додається.
2. Директорату безпечності харчових продуктів подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної
регуляторної служби України
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
О. Мірошніченко
О. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
13 квітня 2020 року № 689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 519/34802

ПОРЯДОК

знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм поводження операторів ринку з кормами, що підлягають знищенню, утилізації, поверненню їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей, з метою попередження їх негативного впливу на здоров’я тварин та навколишнє природне середовище.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
знищення кормів - механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;
утилізація кормів - використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України "Про безпечність та гігієну кормів" (2264-19) , "Про ветеринарну медицину" (2498-12) , "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (2042-19) , "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (287-19) .
3. Цей Порядок є обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обігом кормів для тварин, їх утилізацією та знищенням відповідно до законодавства.
4. Наявність в обігу кормів, що не підлягають подальшому використанню, встановлюється Держпродспоживслужбою за результатами заходів державного контролю та/або посадовими (уповноваженими) особами операторів ринку кормів.
5. Знищення та утилізація кормів, що не підлягають подальшому використанню, здійснюється за кошти операторів ринку, які ввели їх в обіг.

II. Поводження з кормами, що не підлягають подальшому використанню

1. При виявленні кормів, що не підлягають подальшому використанню, оператор ринку негайно розпочинає процедуру вилучення цих кормів з обігу, складає акт про наявність кормів, що не підлягають подальшому використанню за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, який не пізніше двох робочих днів надсилає територіальному органу Держпродспоживслужби засобами поштового або електронного зв’язку.
2. Корми, що не підлягають подальшому використанню, повинні зберігатися оператором ринку в окремих опечатаних ним приміщеннях.
3. Корми, що не підлягають подальшому використанню, передаються операторами ринку для знищення або утилізації до суб’єктів господарювання, які мають експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, безпосередньо або через постачальників цих кормів, якщо таке передбачено відповідними договорами згідно з законодавством.
4. Оператори ринку, які мають корми, що не підлягають подальшому використанню, упродовж двох робочих днів подають територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем їх діяльності інформацію про передачу таких кормів на знищення або утилізацію. Інформація про корми, що не підлягають подальшому використанню, передані для знищення або утилізації, подається в паперовому або електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
5. Суб’єкти господарювання, яким були передані для знищення або утилізації корми, що не підлягають подальшому використанню, щокварталу надсилають територіальним органам Держпродспоживслужби в паперовому або електронному вигляді інформацію про обсяги та методи знищення або утилізації кормів за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

III. Вимоги до знищення або утилізації кормів

1. Транспортування небезпечних кормів здійснюється транспортними засобами у закритих контейнерах відповідно до законодавства.
2. Знищення небезпечних кормів, що не підлягають подальшому використанню, здійснюється шляхом спалення - у результаті спалення небезпечних кормів усі органічні компоненти руйнуються, а потенційно небезпечні чи токсичні продукти горіння стають абсорбованим шлаковим продуктом.
3. Утилізація небезпечних кормів здійснюється шляхом термічної обробки.
Така термічна обробка полягає в контрольованому процесі розкладу органічних сполук під дією високих температур (вище 133 °C) та тиску (не менше 3 бари), що є найбільш доцільним, оскільки дозволяє знищити будь-які органічні продукти. Продукцію отриману в результаті утилізації дозволяється використовувати як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси.

IV. Повернення в обіг кормів для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей обіг яких було припинено

1. Оператор ринку, який виявив в обігу забруднені корми із речовинами, вміст яких необхідно зменшити або усунути шляхом проведення знезараження, маркує їх словами: "Корм з високим рівнем / високими рівнями (назва небажаної речовини/речовин)". Такий корм дозволяється використовувати лише після проведення його знезараження, яке здійснюється оператором ринку, що виявив в обігу забруднені корми.
2. При виявленні в обігу кормів із речовинами, вміст яких можна зменшити або усунути шляхом проведення очищення, їх маркують словами: "Корм з високим рівнем / високими рівнями (назва небажаної речовини/речовин). Дозволяється використовувати як корм лише після проведення очищення".
3. Після проведення оператором ринку знезараження та/або очищення кормів, визначених пунктами 1 і 2 цього розділу, він упродовж двох робочих днів повідомляє про зазначені заходи територіальний орган Держпродспоживслужби.
4. Корми повертаються в обіг оператором ринку після здійснення територіальним органом Держпродспоживслужби заходів контролю (у тому числі відбору зразків) та прийняття відповідного рішення щодо безпечності таких кормів.
Корми, у разі неможливості повернення їх в обіг, можуть використовуватися для цілей, не пов’язаних із годуванням тварин, або відповідно до законодавства підлягають знищенню або утилізації оператором ринку за власний рахунок під наглядом державного ветеринарного інспектора.

V. Заходи безпеки й особистої гігієни при знищенні, утилізації небезпечних кормів

1. Всі роботи, пов’язані зі знищенням або утилізацією небезпечних кормів, проводяться з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки та використанням засобів індивідуального захисту працівників.
2. Знищення, утилізацію небезпечних кормів проводять у спеціально обладнаному, ізольованому приміщенні, при цьому персоналом забезпечується обов’язкове використання спецодягу (халатів, гумових рукавиць, гумових чоботів). Для захисту очей потрібно використовувати окуляри, а для захисту органів дихання - респіратори або ватно-марлеві пов’язки.
3. При роботі з небезпечними кормами важливо не допускати їх розсипання на відкритий ґрунт чи водний об’єкт.
4. При знищенні, утилізації забороняється палити, пити, приймати їжу. Після закінчення робіт необхідно зняти спецодяг, ретельно вимити обличчя і руки теплою водою з милом, рот прополоскати питною водою.
5. Важливо не допускати потрапляння небезпечних кормів на одяг, взуття, відкриті ділянки тіла. У разі потрапляння продукції на шкіру слід ретельно зняти її ватно-марлевим тампоном та обробити уражену ділянку 5-10 % нашатирним спиртом. При потраплянні в очі ретельно промити їх водою.
6. Забруднений при роботі одяг знезаражують шляхом замочування його у мильно-содовому розчині, що містить 2-3 % господарського мила та 0,5 % технічної соди. Випраний одяг необхідно прополоскати у гарячій, теплій та холодній воді, потім висушити. Забруднені гумові чоботи та рукавиці вимити водою та обробити хлорним вапном і промити декілька разів теплою водою з милом. Забруднені інструменти, інвентар залити 3-5 % розчином кальцинованої соди і залишити на 5-6 годин, після чого промити.
Генеральний директор
директорату безпечності
харчових продуктів
М. Мороз
Додаток 1
до Порядку знищення, утилізації кормів,
повернення їх в обіг для годівлі тварин
або для інших, ніж годівля тварин, цілей
(пункт 1 розділу II)

АКТ

про наявність кормів, що не підлягають подальшому використанню № __________ від _________________

Назва корму
Форма випуску
Дозування
Найменування виробника
Країна-виробник
Номер серії
Кількість корму
Інформація про вжиті заходи щодо припинення обігу кормів, що не підлягають подальшому використанню
1
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x
____________________________
(підпис)
____________________________________
(П.І.Б.)
____________________________
(підпис)
____________________________________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку знищення, утилізації кормів,
повернення їх в обіг для годівлі тварин
або для інших, ніж годівля тварин, цілей
(пункт 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про корми, що не підлягають подальшому використанню, передані для знищення або утилізації

( Див. текст (z0519-20F62) )
Додаток 3
до Порядку знищення, утилізації кормів,
повернення їх в обіг для годівлі тварин
або для інших, ніж годівля тварин, цілей
(пункт 5 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про обсяги та методи знищення або утилізації кормів

( Див. текст (z0519-20F63) )