БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09 червня 2020 року № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 550/34833

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672 (із змінами):
1) у тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах;
2) пункт 3.10 розділу III після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"призупинення митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.".
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим;
3) у пункті 4.6 розділу IV абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності,
їх митне оформлення призупиняється в порядку, визначеному законодавством.".
2. У Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митниць ДФС, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452 (із змінами):
1) у заголовку та тексті Порядку слово та абревіатуру "митниця ДФС" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах;
2) у розділі II:
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу для обрахунку витрат обчислюється починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом і до дня їх видачі зі складу митного органу власникам або вповноваженим особам (крім випадків, обумовлених абзацом другим частини шостої статті 397 Митного кодексу України та цим Порядком).";
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
" строк зберігання товарів, транспортних засобів на складі митного органу не перевищує десяти днів з дня їх розміщення на складі митного органу, за винятком випадку, передбаченого абзацом другим частини шостої статті 397 Митного кодексу України".
3. У Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1141/21453 (зі змінами):
1) у тексті слово та абревіатуру "митниця ДФС" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах;
2) у додатку до Порядку слово та абревіатуру "митниця ДФС" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах.
4. У заголовку Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митниць ДФС товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1142/21454, слово та абревіатуру "митниць ДФС" замінити словами "митних органів".
Директор Департаменту
митної політики
О. Москаленко