БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 521
Київ

Про затвердження Порядку сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

З метою виконання зобов’язань України, що випливають з положень Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-В Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (984_002-17) , яка підписана 7 і 8 грудня 2017 р. у м. Брюсселі та 15 грудня 2017 р. у м. Будапешті і ратифікована Законом України від 19 вересня 2018 р. № 2554-VIII, та визначення механізму їх виконання Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (521-2020-п) , що додається.
2. Внести до плану заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (337-2019-р) , затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 337 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020р., № 2, ст. 62), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 521

ПОРЯДОК

сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

1. Цей Порядок визначає механізм сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (984_002-17) (далі - Угода).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Порядку функціонування системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (1038-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1038 "Про запровадження системи функціонування системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3345) (далі - Порядок функціонування системи управління та контролю).
3. Національний контактний пункт відповідно до компетенції співпрацює з Керівним органом та Спільним секретаріатом, Органом сертифікації, Органом аудиту, головним бенефіціаром (головним партнером) проекту та надає їм підтримку (сприяє) в процесі відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги будь-яким способом, що не суперечить законодавству, зокрема шляхом:
інформування бенефіціарів (партнерів) проектів про вжиття необхідних заходів до усунення невідповідностей (порушень), які ними допущені;
організації зустрічей представників бенефіціара (партнера) проекту та головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату;
залучення інших органів державної влади відповідно до компетенції з метою сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром (партнером) проекту згідно із законодавством;
надання у межах повноважень інформації щодо застосування законодавства України;
надсилання запитів до органів державної влади з метою отримання інформації, роз’яснень та висновків, передбачених підпунктом 3 пункту 6 цього Порядку.
Національний контактний пункт сприяє відшкодуванню неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги у разі, коли загальна сума таких коштів без урахування відсотків за прострочення платежів перевищує 250 євро.
4. У разі коли головний бенефіціар (головний партнер) проекту, Керівний орган та Спільний секретаріат здійснили всі можливі заходи та процедури (переговори, взаємозалік, фінансові корекції, примусове стягнення через компетентні суди тощо), що передбачені, зокрема, договором про субсидування та статтею 67 додатка IV до Угоди (984_002-17) , які не призвели до відшкодування підтверджених неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром (партнером) проекту, бенефіціаром технічної допомоги, такі кошти у повному обсязі разом з відсотками за прострочення платежів (за наявності) відшкодовуються Керівному органу та Спільному секретаріату за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або державного бюджету в межах встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік обсягів бюджетних призначень відповідно до цього Порядку та законодавства.
Умови та заходи, пов’язані з відшкодуванням підтверджених неналежно витрачених коштів ЄС, визначаються пунктами 5 і 6 цього Порядку.
Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з відшкодуванням неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром (партнером) проекту, бенефіціаром технічної допомоги, які є бюджетними установами, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
5. Національний контактний пункт у разі отримання від головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату звернення щодо сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром (партнером) проекту, що підтверджено компетентним органом управління Дунайською транснаціональною програмою (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) або рішенням суду, що набрало законної сили, у зв’язку з неможливістю забезпечення такого відшкодування відповідно до правил та процедур, встановлених Угодою (984_002-17) , протягом десяти робочих днів:
1) звертається до бенефіціара (партнера) проекту щодо необхідності забезпечення за рахунок власних коштів (у разі, коли бенефіціар (партнер) проекту є бюджетною установою, за рахунок бюджетних коштів) відшкодування в повному обсязі неналежно витрачених коштів ЄС разом з відсотками за прострочення платежів (за наявності) та надання роз’яснень щодо невиконання таких зобов’язань, передбачених відповідним договором про субсидування та Угодою (984_002-17) .
Бенефіціари (партнери) проекту надають Національному контактному пункту роз’яснення, передбачені цим підпунктом, та відповідні підтверджуючі документи (їх завірені копії) щодо відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС не пізніше 14 календарних днів з дати отримання звернення;
2) інформує про результати розгляду звернення головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівний орган та Спільний секретаріат.
У разі невиконання бенефіціаром (партнером) проекту своїх зобов’язань з відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС, а також отримання Національним контактним пунктом від головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату звернення щодо сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром технічної допомоги, що підтверджено компетентним органом управління Дунайською транснаціональною програмою (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) або рішенням суду, що набрало законної сили, відшкодування таких коштів здійснюється згідно з підпунктами 1 і 2 пункту 8 цього Порядку.
6. Національний контактний пункт у разі отримання від головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату звернення щодо сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів ЄС без відповідних підтверджуючих документів:
1) розміщує на офіційному веб-сайті Мінрегіону інформацію про відповідне звернення головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату;
2) інформує бенефіціара (партнера) проекту щодо необхідності забезпечення за рахунок власних коштів (у разі, коли бенефіціар (партнер) проекту є бюджетною установою, за рахунок бюджетних коштів) відшкодування в повному обсязі неналежно витрачених коштів ЄС разом з відсотками за прострочення платежів (за наявності) та надання роз’яснень щодо невиконання таких зобов’язань, передбачених відповідним договором про субсидування та Угодою (984_002-17) ;
3) звертається відповідно до компетенції до органів державної влади з метою отримання висновків щодо підтвердження виявлених помилок, невідповідностей (порушень) та/або шахрайства, які стали підставою для звернення щодо відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС бенефіціаром (партнером) проекту згідно із цим Порядком;
4) інформує головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівний орган та Спільний секретаріат про вжиті заходи.
Бенефіціари (партнери) проекту та органи державної влади за підписом керівника надають Національному контактному пункту роз’яснення, передбачені підпунктом 2 цього пункту, а також підтверджуючі документи (їх завірені копії) щодо відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС та висновки, передбачені підпунктом 3 цього пункту, не пізніше 14 календарних днів з дати отримання звернення.
Координаційна, організаційна та контролююча діяльність Національного контактного пункту та інших органів державної влади провадиться відповідно до пунктів 3, 10, 13, 20 і 21 Порядку функціонування системи управління та контролю (1038-2019-п) .
7. Національний контактний пункт у разі отримання від компетентних органів державної влади висновків щодо відсутності згідно із законодавством помилок, невідповідностей (порушень) та/або шахрайства у діях або бездіяльності бенефіціара (партнера) проекту, бенефіціара технічної допомоги, які зазначені у зверненні головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату як підстави для відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС, або рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено належне витрачання бенефіціаром (партнером) проекту, бенефіціаром технічної допомоги коштів ЄС, звертається до Керівного органу та Спільного секретаріату з обґрунтованими пропозиціями щодо перегляду рішення про відшкодування бенефіціаром (партнером) проекту, бенефіціаром технічної допомоги зазначених коштів.
8. Національний контактний пункт після вжиття заходів, передбачених пунктом 5 або 6 цього Порядку, в разі отримання від компетентних органів державної влади висновків щодо підтвердження виявлених помилок, невідповідностей (порушень) та/або шахрайства, які зазначені у зверненні головного бенефіціара (головного партнера) проекту та/або Керівного органу та Спільного секретаріату як підстави для відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС, або рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено факт неналежного витрачання бенефіціаром (партнером) проекту, бенефіціаром технічної допомоги коштів ЄС, в установленому законодавством порядку:
1) подає Мінфіну пропозиції щодо передбачення необхідного обсягу коштів у державному бюджеті під час підготовки проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік з метою відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС у поточному бюджетному періоді;
2) зазначає необхідний обсяг коштів у пропозиціях до Бюджетної декларації та бюджетному запиті з метою відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС у наступному бюджетному періоді.
У разі отримання від компетентних органів державної влади висновків, які підтверджують виявлені помилки, невідповідності (порушення) та/або шахрайство, Національний контактний пункт вживає заходів, передбачених пунктом 3 Порядку функціонування системи управління та контролю та законодавством (1038-2019-п) .
9. У разі неможливості забезпечення згідно із цим Порядком відшкодування неналежно витрачених коштів ЄС у строк, встановлений головним бенефіціаром (партнером) проекту та/або Керівним органом та Спільним секретаріатом, Національний контактний пункт ініціює перед Керівним органом та Спільним секретаріатом перегляд встановленого строку та зупинення нарахування відсотків за прострочення відповідних платежів.
10. Кошти, відшкодовані державою з державного бюджету Керівному органу та Спільному секретаріату, вважаються збитками державного бюджету у разі встановлення компетентними органами державної влади або рішенням суду, що набрало законної сили, будь-яких підтверджених помилок, невідповідностей (порушень) та/або шахрайства у діях або бездіяльності бенефіціара (партнера) проекту.
Відшкодування збитків, завданих державному бюджету, здійснюється у передбаченому законодавством порядку.
11. Забезпечення представництва інтересів держави та відповідних посадових осіб під час урегулювання спорів у судах загальної юрисдикції з питань, що регулюються цим Порядком, а також захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, пов’язаних з виконанням державних боргових зобов’язань України, здійснюється згідно із законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 521

ЗМІНИ,

що вносяться до плану заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

1. У пункті 18 графу "Найменування заходу" викласти в такій редакції:
"18. Розроблення порядку сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (984_002-17) ".
2. Доповнити план заходів (337-2019-р) пунктом 18-1 такого змісту:
"181. Сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів Європейського Союзу
стаття 67 Загальних умов (додаток IV до Угоди (984_002-17)
)
Мінрегіон
Держаудитслужба
Мінфін
МВС
Національна поліція
протягом строку дії Угоди (984_002-17)
з дати прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми".