БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
16.06.2020 № 1/9-328
Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних,
Київської міської державних адміністрацій

Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Шановні колеги!
Надсилаємо для використання в роботі методичні рекомендації щодо організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, у разі оскарження батьками висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та поглибленого психолого-педагогічного обстеження дитини з метою уточнення особливостей її освітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку.
Консиліум може бути організований за заявою батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами відповідно до пунктів 35 та 55 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2017 р. № 545 (545-2017-п) .
Методичні рекомендації розроблені на запити департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій.
З повагою
Т.в.о. Міністра
Л. Мандзій
Додаток
до листа МОН
16.06.2020 № 1/9-328

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Психолого-педагогічний консиліум (далі - консиліум) утворюється за потреби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (545-2017-п) "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (далі - Положення про інклюзивно-ресурсний центр) для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку (далі - комплексна оцінка) дитини з особливими освітніми потребами.
Консиліум скликається для проведення повторної комплексної оцінки у разі, коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини не погоджуються з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Консиліумом проводиться на підставі заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з метою поглибленого психолого-педагогічного обстеження дитини для уточнення особливостей її освітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку.
Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545-2017-п) проведення консиліуму організовується відповідними структурними підрозділами з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - органи управління освітою).
При організації консиліуму з метою забезпечення всебічного неупередженого підходу рекомендуємо включити до його складу:
- представника органу управління освітою;
- методиста обласного, мм. Києва чи Севастополя ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
- фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (крім фахівців центру, в якому проводилась комплексна оцінка розвитку дитини) відповідно до напрямів оцінки, яку необхідно здійснити;
- практичного психолога, який має міжнародний сертифікат, що підтверджує право володіння комплектом методик для комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
- педагогічних працівників закладу освіти, які безпосередньо беруть участь в освітньому процесі дитини;
- корекційних педагогів спеціальних закладів загальної середньої освіти (за потреби).
Також, за потреби доречним буде залучити фахівців зі сфери соціального захисту, опіки та піклування чи інших, якщо розглядається питання стосовно особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Батьки (один з батьків) або законні представники дитини мають право бути присутніми під час засідання консиліуму та пропонувати до його складу інших фахівців.
При організації консиліуму рекомендуємо забезпечити членам консиліуму можливість попередньо ознайомитися з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Учасники консиліуму мають створювати атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.
Обов'язковим є збереження конфіденційності.
Якщо батьки (один з батьків) або законний представник дитини, не згодні з попереднім висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, керівник або інша уповноважена особа інклюзивно-ресурсного центру де проводилася оцінка дитини, зобов'язаний поінформувати батьків (одного з батьків) або законного представника дитини щодо їх права на проведення повторного вивчення в будь-якому іншому інклюзивно-ресурсному центрі.
За умови, якщо батьки не погоджуватимуться з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданим другим інклюзивно-ресурсним центром, уповноважені особи такого центру зобов'язані поінформувати батьків щодо їх права на оскарження, звернувшись протягом одного місяця з дня отримання висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини до органу управління освітою для скликання консиліуму.
До заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини мають додаватися:
- копія документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
- копія висновку про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності).
Відповідно до абзацу 2 пункту 35 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545-2017-п) консиліум організовується протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини.
З метою забезпечення організації консиліуму рекомендуємо органу управління освітою видати наказ, у якому зазначити уповноваженого секретаря, що у подальшому веде протокол засідання консиліуму. За заявою батьків відповідно до потреб дитини наказом визначається: індивідуальний склад консиліуму для вивчення кожного випадку (не менше ніж п'ять осіб) та уповноважена особа з числа включених в консиліум фахівців інклюзивно-ресурсного центру, яка оформлює за рішенням консиліуму висновок про повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Протягом місяця з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини необхідно організувати проведення консиліуму, зокрема:
- узгодити з батьками (одним з батьків) або законним представником дитини дату та місце його проведення;
- повідомити дату та місце проведення консиліуму його членам;
- створити умови для проведення повторної комплексної оцінки розвитку дитини та поглибленого психолого-педагогічного обстеження дитини;
- здійснити інші організаційні кроки для забезпечення проведення консиліуму.
Відповідно до пункту 15 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545-2017-п) варто враховувати, що повторна комплексна оцінка може здійснюватися в інклюзивно-ресурсному центрі, за місцем проживання (перебування)/навчання дитини чи іншому місці, за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини. У випадку проведення оцінки за місцем навчання графік проведення комплексної оцінки обов'язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти чи закладу охорони здоров'я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.
Звертаємо увагу, що повторна комплексна оцінка здійснюється відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545-2017-п) . Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.
Під час засідання консиліуму необхідно:
- розглянути заяву батьків (одного з батьків) або законних представників дитини щодо оскарження висновку про комплексну оцінку;
- вивчити документи та ситуацію, що склалася;
- здійснити поглиблене психолого-педагогічне обстеження дитини з метою уточнення особливостей її освітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку;
- провести узагальнення результатів консиліуму, що вносяться до протоколу засідання консиліуму;
- оформити висновок про повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Протокол засідання має бути підписаний всіма членами консиліуму і батьками та зберігається відповідно до законодавства.
Результати повторної комплексної оцінки розвитку дитини відповідно до рішення консиліуму вносяться до автоматизованої системи роботи інклюзивно-ресурсних центрів (АС "ІРЦ") фахівцем інклюзивно-ресурсного центру з числа членів консиліуму, який був уповноважений на це.
Протягом 10 робочих днів після проведення консиліуму батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини необхідно видати висновок про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Висновок консиліуму є остаточним.
На час проведення засідання консиліуму залученим фахівцям має зберігатися заробітна плата за основним місцем роботи.
В.о. генерального
директора директорату
дошкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти
В. Сальков
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )