БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2020 № 269

Про внесення змін до наказу ДСА України від 09.03.2017 № 311

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (1402-19) , з метою удосконалення та приведення статистичної звітності у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до форм звітів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України від 09.03.2017 № 311 (v0311750-17) , що додаються.
2. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" - адміністратору автоматизованої системи документообігу суду упродовж 20 робочих днів з дня видання цього наказу забезпечити технічну реалізацію алгоритму побудови звітності в автоматизованій системі документообігу суду, про що повідомити ДСА України, апеляційні та місцеві суди.
3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, голів апеляційних судів, Верховного Суду.
4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу довести його копію до голів місцевих загальних, місцевих господарських та окружних адміністративних судів.
5. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенку А.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем його видання оприлюднити цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України.
6. Наказ набуває чинності з дня його видання.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.
Голова
З. Холоднюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
18.06.2020 № 269

ЗМІНИ

до форм звітів, затверджених наказом ДСА України від 9 березня 2017 року № 311

1. У звіті за формою № 1-мзс (v0311750-17) "Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ":
1) у розділі 1:
доповнити новим рядком 9 "Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК". У зв'язку з цим рядки 9 - 33 вважати відповідно рядками 10 - 34;
у новому рядку 10 цифру "8" замінити цифрою "9";
у нових рядках 18, 30 виключити слова "(слідчого судді)";
рядок 34 "Заяви про скасування рішення третейського суду, про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду" виключити;
у рядку 39 виключити слова "(слідчого судді)";
2) у розділі 2:
доповнити новим рядком 26 "Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду". У зв'язку з цим рядки 26 - 40 вважати рядками 27 - 41;
доповнити новим рядком 42 "Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду". У зв'язку з цим рядки 41 - 55 вважати рядками 43 - 57;
3) у розділі 3:
у рядку 25 слово "скороченому" замінити словом "спрощеному";
рядок 35 замінити новими рядками 35 - 37 такого змісту:
Розглянуто справ
з ухваленням заочного рішення
35
у порядку спрощеного провадження
36
з них малозначних справ
37
У зв'язку з цим рядки 36 - 47 вважати рядками 38 - 49.
4) у розділі 3.1:
перед рядком "кримінального судочинства" доповнити новим рядком "Усього";
після рядка "кримінального судочинства" доповнити новими рядками:
справи кримінального провадження (з гр. 4 ряд. 1 розділу 1)
справи досудового розслідування (слідчі судді) (з гр. 4 ряд. 2 розділу 1)
5) у розділі 4 після рядка 10 доповнити новими рядками 11, 12:
справи кримінального провадження
11
справи досудового розслідування (слідчі судді)
12
У зв'язку з цим рядки 11 - 13 вважати рядками 13 - 15.
2. У звіті за формою № 1-оас (v0311750-17) "Звіт окружних адміністративних судів про розгляд судових справ" розділ 3 доповнити новим рядком 16 "Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду".
3. У звіті за формою № 2-аас (v0311750-17) "Звіт апеляційних адміністративних судів про розгляд судових справ":
1) розділ 1 доповнити новим рядком 9 "Постановлено ухвал про визначення підсудності". У зв'язку з цим рядки 9 - 11 вважати рядками 10 - 12;
у новому рядку 12 цифри "9, 10" замінити цифрами "10, 11";
2) у розділі 2:
виключити рядок 16. У зв'язку з цим рядки 17 - 19 вважати рядками 16 - 18;
4. У звіті за формою № 2-азс (v0311750-17) "Звіт апеляційних судів про розгляд судових справ":
1) у розділі 1 рядки 23 - 27 замінити новими рядками 23 - 29 в такій редакції:
адміністративні правопорушення
Апеляційні скарги у справах про адміністративні правопорушення
23
у тому числі щодо корупційних правопорушень
24
Заяви про відвід судді
25
Кількість ухвал про визначення підсудності
26
УСЬОГО
27
Справи, пов'язані із застосуванням законодавства про адміністративні правопорушення (неповага до суду ст. 185-3 КУпАП)
28
УСЬОГО (сума рядків 10, 22, 27, 28)
29
2) розділ 2 доповнити новим рядком 34 "Кількість винесених судових рішень у малозначних справах (ч. 6 статті 19 ЦПК України)". У зв'язку з цим рядки 34 - 39 вважати рядками 35 - 40.
Начальник управління
інформатизації та судової
статистики Державної
судової адміністрації України
О. Слоніцький
( Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua )