БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
23.06.2020 N 2535/6/99-00-04-01-03-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства щодо порядку вилучення з Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) протиправно зареєстрованих податкових накладних та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні товариство, внаслідок злочинних дій здійснена перереєстрація товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставних фізичних осіб без мети здійснення господарської діяльності, виключно з метою ухилення від сплати податків, після чого зловмисниками були зареєстровані податкові накладні з датою складання ________ 2018 року в ЄРПН, а також подана податкова декларація з ПДВ за ______ 2018 року.
Платник податків просить надати роз'яснення щодо дотримання вимог Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1246 (1246-2010-п) , зі змінами (далі - Порядок N 1246) при здійсненні коригування податкових зобов'язань, а саме коригування (вилучення) з ЄРПН протиправно зареєстрованих податкових накладних.
Правові основи функціонування ЄРПН регулюються статтею 201 Кодексу (2755-17) та регламентуються Порядком N 1246 (1246-2010-п) .
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу (2755-17) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192, пунктами 200-1.3, 200-1.9 статті 200-1 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу (2755-17) , а також з урахуванням Законів України (2155-19) "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами (пункт 12 Порядку N 1246 (1246-2010-п) ).
Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу (2755-17) передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної, зокрема, у разі допущення платником податку помилок при її складанні, при цьому розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише за наявності підстав та після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу (2755-17) ).
Таким чином, податкова накладна, складена без фактичного здійснення операції з постачання товарів/послуг, може бути визначена платником як така, що зайво складена.
Платник податку на дату виявлення факту безпідставного складання податкової накладної має право скласти розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг до податкової накладної, яка визначена ним як зайво складена, та направити його отримувачу (покупцю) товарів/послуг для реєстрації в ЄРПН.
Відповідно до пункту 1 Порядку N 1246 (1246-2010-п) , цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, до ЄРПН.
Чинним законодавством не передбачено виключення з ЄРПН зареєстрованої платником податку податкової накладної за зверненням такого платника податку.
Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу (2755-17) передбачено, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (2755-17) , та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України (996-14) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Правові основи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість регулюються статтею 200-1 Кодексу.
Згідно з пунктом 200-1.3 статті 200-1 Кодексу платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (Јнакл), обчислену за формулою, серед складових якої відсутні показники, на які впливає додання до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяви із скаргою на покупця, яким порушено граничні терміни реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.
Таким чином, чинними нормами Кодексу (2755-17) не передбачена зміна суми ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН (ЈНакл) у разі подання податкової декларації з доданням заяви із скаргою.
Разом з цим, згідно з пунктом 20 Порядку N 1246 (1246-2010-п) у разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.