БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 527
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 527

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 23 у графі "Найменування органу ліцензування" переліку органів ліцензування (609-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово "Мінекономіки" замінити словом "Держтуризм".
2. У Ліцензійних умовах провадження туроператорської діяльності (991-2015-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3319; 2019 р., № 43, ст. 1494, № 90, ст. 3000):
1) у пункті 6:
абзац третій після слів "туроператорської діяльності" доповнити словами "та про їх доступність для маломобільних груп населення";
абзац шостий після слів "у двох примірниках" доповнити словами "(у разі подання документів у паперовій формі)";
2) у пункті 15 слова "у його підтвердних документах" замінити словами "у його заяві, підтвердних документах та відомостях";
3) доповнити Ліцензійні умови (991-2015-п) пунктами 15-1 та 15-2 такого змісту:
"15-1. У разі прийняття ліцензіатом рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення її дії, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії за формою згідно з додатком 6.
У разі наміру відновити свою діяльність ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії повністю або частково згідно з додатком 7.
У разі коли дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2 частини другої статті 16 Закону (222-19) , ліцензіат подає інформацію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення (80731-10) .
15-2. У разі прийняття ліцензіатом рішення про звуження провадження туроператорської діяльності ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження туроператорської діяльності згідно з додатком 8.
У разі прийняття ліцензіатом рішення про розширення провадження туроператорської діяльності ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження туроператорської діяльності згідно з додатком 9 , а також підтвердні документи та відомості, визначені пунктом 6 цих Ліцензійних умов.";
4) в абзаці восьмому пункту 28 слово "Мінекономіки" замінити словом "Держтуризму";
5) у пункті 30 слова "для доступності осіб з інвалідністю та інших" замінити словами "доступності для";
6) додатки 1 та 2 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 527)
ЗАЯВА
про отримання ліцензії
( Див. текст (527-2020-пF43) )
Додаток 2
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 527)
ВІДОМОСТІ
щодо місць провадження туроператорської діяльності
( Див. текст (527-2020-пF44) )
";
7) доповнити Ліцензійні умови (991-2015-п) додатками 6-9 такого змісту:
"Додаток 6
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії повністю або частково
( Див. текст (527-2020-пF45) )
Додаток 7
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії повністю або частково
( Див. текст (527-2020-пF46) )
Додаток 8
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про звуження провадження туроператорської діяльності
( Див. текст (527-2020-пF47) )
Додаток 9
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про розширення провадження туроператорської діяльності
( Див. текст (527-2020-пF48) )
".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 747 (747-2018-п) "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2527; 2019 р., № 90, ст. 3000):
1) у назві та пункті 1 постанови (747-2018-п) слова "Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "Державним агентством розвитку туризму";
2) у критеріях (747-2018-п) , затверджених зазначеною постановою:
у назві слова "Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "Державним агентством розвитку туризму";
в абзаці першому пункту 5 слово "Мінекономіки" замінити словом "Держтуризмом".