БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 529
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 21 жовтня 2015 р. № 873

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 (809-2015-п) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2709) і від 21 жовтня 2015 р. № 873 (873-2015-п) "Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2931, № 98, ст. 3351) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 529

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 21 жовтня 2015 р. № 873

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 (809-2015-п) :
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству енергетики та вугільної промисловості" замінити словами "Міністерству енергетики";
2) У Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (809-2015-п) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 4 слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки";
у пункті 10:
підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3) розкриття конкурсних пропозицій та кваліфікаційний відбір;
"4) обрання переможця конкурсу.";
доповнити Порядок (809-2015-п) пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1. Постачальник "останньої надії" обирається один на зону балансування (зоною балансування є вся територія України).";
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Під час кваліфікаційного відбору конкурсна комісія перевіряє відповідність кандидатів таким критеріям, перелік яких є вичерпним:
взяття на себе зобов’язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов’язків постачальника "останньої надії", які зазначені в заявці учасника;
наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах або наявність договору з власником газу в газосховищах (з наданням підтвердних матеріалів у вигляді банківської виписки, копії наявних укладених договорів та/або листа-підтвердження оператора газотранспортної системи/оператора підземних сховищ газу) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/20 року (значення оприлюднюється Міненерго під час оголошення конкурсу);
наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності постачальника "останньої надії";
відсутність контролю, який здійснюється над кандидатом у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) , резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.";
у пункті 14:
у підпункті 3 слова і цифри "вимозі підпункту 2 пункту 13" замінити словами і цифрами "вимогам пункту 13";
доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
"4) цінової пропозиції учасника, визначеної відповідно до пункту 24 цього Порядку.";
пункти 23-25 викласти в такій редакції:
"23. Після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія протягом п’яти днів перевіряє достовірність інформації, що міститься в конкурсних пропозиціях, та оцінює відповідність кандидатів вимогам до постачальника "останньої надії" (кваліфікаційний відбір) відповідно до закону та цього Порядку.
До четвертого етапу конкурсу допускаються лише кандидати, що пройшли кваліфікаційний відбір (далі - допущені кандидати).
24. Обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу, яка розрахована відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника "останньої надії" та повинна бути не вище ніж на 20 відсотків максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.
Переможець конкурсу погоджується, що він як постачальник "останньої надії" буде здійснювати постачання природного газу за ціною, що визначається за такою формулою:
ЦінаПОН = (ЦінаNCGx KGCVx KНБУ + Спред) x (100 % + М),
де ЦінаПОН - ціна постачальника "останньої надії" у розрахунковому місяці, гривень за 1 тис. куб. метрів;
ЦінаNCG - середньоарифметичне значення фактичних цін (Settlement Price) природного газу на наступний місяць постачання газу (Front Month) на німецькому газовому хабі (NCG) за період з 1 по 22 число місяця, що передує місяцю постачання газу, відповідно до інформації біржі Powernext/EEX;
КGCV - коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт•г) та об’єму (1 тис. куб. метрів) і визначається як середнє значення за місяць, за інформацією, наведеною за період, що передує місяцю розрахунку, на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії "Eustream, a. s.";
КНБУ - фактичний обмінний курс гривні до євро за період з 1 по 22 число місяця, що передує місяцю постачання газу, визначений відповідно до щоденного курсу Національного банку (постанова Правління Національного банку від 10 грудня 2019 р. № 148 (v0148500-19) );
Спред - середнє значення різниці між базовою ціною газу оператора газотранспортної системи (ціна закупівлі природного газу для цілей балансування) за відповідний місяць та середнім арифметичним значенням фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу постачання газу (Day-Ahead або Weekend) на німецькому газовому хабі (NCG), що розраховується за три місяці, що передують місяцю визначення середньоарифметичного значення фактичних цін (ЦінаNCG) для місяця постачання газу, та визначається у гривні за 1 тис. куб. метрів з урахуванням коефіцієнта (КGCV) та фактичного обмінного курсу гривні до євро (КНБУ) на кожний день розрахунку;
М - значення націнки до ціни природного газу, яку запропонував переможець конкурсу, відсотків.
Переможець конкурсу обирається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії.
25. Конкурсна комісія повідомляє учаснику конкурсу, про те, що його визнано переможцем конкурсу не пізніше наступного робочого дня після дати засідання конкурсної комісії, під час якого проведено голосування за кожного кандидата.";
у тексті Порядку (809-2015-п) слово "Міненерговугілля" у всіх відмінках замінити словом "Міненерго".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 873 (873-2015-п) :
1) додаток до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 873
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 529)
СКЛАД
конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії"
Міністр енергетики, голова конкурсної комісії
Голова НКРЕКП, заступник голови конкурсної комісії (за згодою)
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Голова Антимонопольного комітету";
2) у Положенні про конкурсну комісію з обрання постачальника "останньої надії" (873-2015-п) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 3 слова "Міністр енергетики та вугільної промисловості" замінити словами "Міністр енергетики";
у пункті 11 слово "Міненерговугілля" замінити словом "Міненерго".