БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 528
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці членів виборчих комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 528

ЗМІНИ,

що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 213 (213-2003-п) "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 382; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2012 р., № 22, ст. 836; 2013 р., № 11, ст. 410):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
"Відповідно до частини шостої статті 149 Виборчого кодексу України (396-20) , статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) в абзаці четвертому слово "одномандатному" замінити словами "територіальному/одномандатному".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 (966-2004-п) "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2012 р., № 65, ст. 2558; 2013 р., № 11, ст. 410; 2015 р., № 74, ст. 2436):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
"Відповідно до частини першої статті 92, частини другої статті 149, частини другої статті 212 Виборчого кодексу України (396-20) , статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) назву додатка 3 викласти в такій редакції:
"МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 848 (848-2012-п) "Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 69, ст. 2809; 2014 р., № 102, ст. 3011; 2017 р., № 43, ст. 1341):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
"Відповідно до частини другої статті 149 Виборчого кодексу України (396-20) , статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) у Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (848-2012-п) , затвердженому зазначеною постановою:
абзац перший пункту 1 після слів "відповідно до" доповнити словами і цифрами "частини першої статті 149 Виборчого кодексу України (396-20) ,";
абзац другий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
"копію сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;";
у пункті 5:
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
"Строком закінчення дільничними виборчими комісіями підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування є дата складення окружною виборчою комісією протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (під час проведення проміжних виборів народних депутатів України - протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі).";
у першому реченні абзацу сьомого слова "в одномандатному виборчому окрузі" виключити;
у додатку 1 до Порядку:
( Зміни у додаток 1 )
;
( Див. текст (528-2020-пF55) )
у додатку 2 до Порядку:
( Зміни у додаток 2 )
.
( Див. текст (528-2020-пF56) )
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 687 (687-2015-п) "Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2436):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
"Відповідно до статті 212 Виборчого кодексу України (396-20) Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) у Порядку оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди (687-2015-п) , затвердженому зазначеною постановою:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Оплата праці членів виборчих комісій, нарахування та виплата їм одноразової грошової винагороди здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету, під час підготовки та проведення:
чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ;
позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів;
перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів;
додаткових виборів депутатів сільських селищних рад.
Оплата праці членів виборчих комісій, нарахування та виплата їм одноразової грошової винагороди здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів під час підготовки та проведення:
повторних виборів депутатів (депутата) сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тис. осіб) районної ради, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;
проміжних виборів депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
позачергових та перших виборів старост сіл, селищ.";
абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:
"копію сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;";
у додатку 1 до Порядку:
( Зміни у додаток 1 )
;
( Див. текст (528-2020-пF57) )
у додатку 2 до Порядку:
( Зміни у додаток 2 )
.
( Див. текст (528-2020-пF58) )