БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.05.2020 № 991
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 521/34804

Про затвердження форми висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (1560-12) та абзацу одинадцятого підпункту 3 пункту 6 Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів (701-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 701 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 683), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2012 року № 1532 (z0124-13) "Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 124/22656.
3. Департаменту інвестицій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 травня 2020 року № 991
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 521/34804

ВИСНОВОК

щодо економічної ефективності інвестиційного проекту

( Див. текст (z0521-20F18) )
Директор
департаменту інвестицій
І. Новікова