БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2020 № 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 515/34798

Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не пов'язаного з виїздом за межі України

Відповідно до статті 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (548-14) , затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, статті 15 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (3475-15) , постанов Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (367-2015-п) "Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" та від 17 липня 2019 року № 815 (815-2019-п) "Про затвердження Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій" з метою забезпечення правового захисту військовослужбовців Держспецзв'язку та впорядкування їх виїзду у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Держспецзв'язку, у тому числі на тимчасово окуповану територію України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не пов'язаного з виїздом за межі України, що додається.
2. Начальникам структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, її територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити ефективний контроль виконання підлеглими військовослужбовцями цього наказу та належний рівень мобілізаційної готовності підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 лютого 2016 року № 150 (z0424-16) "Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не пов'язаного з виїздом за межі України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за № 424/28554 (із змінами).
4. Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби полковник
В. Петров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
15 квітня 2020 року № 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 515/34798

ПОРЯДОК

виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не пов'язаного з виїздом за межі України

1. Цей Порядок регламентує питання виїзду військовослужбовців (крім курсантів закладу освіти Держспецзв'язку) у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано Адміністрацію Держспецзв'язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальні підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв'язку (далі - підрозділи), та механізм його документального оформлення.
2. При виїзді за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, не пов'язаному з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, військовослужбовці Адміністрації Держспецзв'язку письмово повідомляють про це керівника (начальника) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, а в інших підрозділах - керівника (начальника) підрозділу, виходячи з особливостей наявної обстановки та покладених на підрозділ завдань.
У разі необхідності термінового виїзду у межах України, не пов'язаного з виїздом на тимчасово окуповану територію України (через сімейні обставини або з інших поважних причин), та неможливості подання письмового повідомлення - на підставі усного повідомлення безпосереднього керівника (начальника) підрозділу.
Військовослужбовці структурних підрозділів, які дислоковані за межами населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, у разі виїзду за межі населеного пункту, на території якого дислоковано структурний підрозділ, не пов'язаний з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, письмово повідомляють про це керівників (начальників) цих структурних підрозділів, які в обов'язковому порядку повідомляють керівників (начальників) підрозділів.
Військовослужбовці, які мешкають за межами населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця проходження служби, не подають письмових повідомлень щодо виїзду за межі населеного пункту при прямуванні до місця постійного проживання.
3. Виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, пов'язаний з прямуванням на тимчасово окуповану територію України, здійснюється за рапортом військовослужбовця на підставі письмового дозволу: в Адміністрації Держспецзв'язку - Голови Держспецзв'язку, в інших підрозділах - з письмового дозволу керівника (начальника) підрозділу. У рапорті мають зазначатися мета, період виїзду, місцеперебування під час виїзду, способи зв'язку. Військовослужбовець інформує про виїзд свого безпосереднього начальника та Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку або відповідний підрозділ кадрової роботи (особу, на яку покладено виконання завдань з питань кадрової роботи). Військовослужбовець, який має допуск та доступ до державної таємниці, проходить інструктаж у відповідному режимно-секретному органі (далі - РСО) підрозділу. Інформування оформлюється шляхом візування рапорту відповідними посадовими особами зазначених підрозділів.
При прямуванні на тимчасово окуповану територію України через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей за наявності підстав для відвідування тимчасово окупованих територій, визначених законодавством:
військовослужбовець, у якого відсутній допуск та доступ до державної таємниці, повинен отримати дозвіл фізичній особі - рішення координаційного центру або координаційної групи про надання дозволу на перетинання лінії розмежування через діючі контрольні пункти для в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій. Для отримання дозволу військовослужбовець подає заяву в електронній формі на офіційному веб-сайті Служби безпеки України (urp.ssu.gov.ua) або в письмовій формі координаційному центру або координаційній групі, а також копію документа, що посвідчує особу. На офіційному веб-сайті Служби безпеки України висвітлюється інформація про стан розгляду заяви та прийняте рішення;
військовослужбовець, якому надано допуск та доступ до державної таємниці, повинен рапортом звернутись: в Адміністрації Держспецзв'язку до Голови Держспецзв'язку, в інших підрозділах - до керівника (начальника) підрозділу, в якому особі надано доступ до державної таємниці, з проханням порушення ними клопотання щодо надання рішенням керівника координаційного центру одноразового дозволу фізичній особі для відвідування військовослужбовцем тимчасово окупованих територій. Після прийняття рішення про надання дозволу військовослужбовцю координаційний центр або координаційна група включає його до електронного реєстру, який не пізніше ніж протягом трьох робочих днів подають Адміністрації Держприкордонслужби.
4. Керівники (начальники) структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку при виїзді за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, не пов'язаному з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, письмово повідомляють про це Голову Держспецзв'язку, а виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, пов'язаний з прямуванням за межі України або на тимчасово окуповану територію України, здійснюють на підставі письмового дозволу Голови Держспецзв'язку у порядку, передбаченому пунктом 3 цього Порядку.
5. Безпосередні начальники військовослужбовців, які виїжджають, зобов'язані проводити інструктажі про дотримання правил особистої безпеки та дорожнього руху (якщо виїзд здійснюється власним автотранспортом), а також визначати способи екстреного зв'язку з військовослужбовцями у разі виникнення такої потреби.
6. Військовослужбовці, яким надано допуск та доступ до державної таємниці і які повернулися з тимчасово окупованої території України, зобов'язані протягом двох робочих днів після прибуття до місця проходження військової служби чи навчання письмово поінформувати начальника (керівника) підрозділу, а в Адміністрації Держспецзв'язку - Голову Держспецзв'язку через свого безпосереднього начальника та РСО.
Начальники РСО проводять співбесіди з метою з'ясування питань щодо наявності чи відсутності обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації під час перебування на тимчасово окупованій території України, фактів необґрунтованої заінтересованості секретною інформацією.
За результатами співбесід за наявності інформації, що може мати значення для збереження державної таємниці, складається довідка, яка реєструється і зберігається в РСО.
Директор Департаменту
кадрової роботи та
управління персоналом
Адміністрації Державної
служби спеціального
зв'язку та захисту
інформації України полковник
Ю. Печенюк