БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 87

Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності у здійсненні таких повноважень та виконанні функцій із державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року забезпечує:
1) здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу, передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), виданими до 01 липня 2020 року, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, до визнання відповідних актів такими, що втратили чинність у встановленому порядку;
2) прийняття рішень, віднесених законодавством до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального органу або до повноважень уповноваженої особи Нацкомфінпослуг відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, Правлінням Національного банку України, уповноваженим колегіальним органом або уповноваженою посадовою особою Національного банку.
2. Національний банк України з 01 липня 2020 року в межах реалізації повноважень з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг ураховує заходи впливу, застосовані Нацкомфінпослуг до 01 липня 2020 року, а також здійснює моніторинг виконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до 01 липня 2020 року.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.06.2020 № 87

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань застосування заходів впливу, що застосовуються Національним банком України з 01 липня 2020 року

1. Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ (z0654-05) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року № 4081, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2005 року за № 654/10934 (зі змінами).
2. Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги (z1376-06) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року № 6426, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250 (зі змінами).
3. Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (z0481-08) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172 (зі змінами).
4. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги (z2112-12) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20 листопада 2012 року № 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424 (зі змінами).
Заступник директора
департаменту - начальник управління
методології регулювання діяльності
фінансових компаній
Департаменту методології
регулювання діяльності
небанківських фінансових установ
С. Савчук