БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 86

Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28, 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 6, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності в здійсненні таких повноважень та виконанні функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року:
1) забезпечує здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів), передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, виданими до 01 липня 2020 року, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, до визнання відповідних актів такими, що втратили чинність в установленому порядку;
2) проводить інспекційні перевірки небанківських фінансових установ, що підлягають регулюванню та нагляду Національним банком України відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", строки проведення яких визначені Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, затвердженим наказом Державної регуляторної служби України від 15 листопада 2019 року № 196, припадатимуть на період після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім клієнтів) та застосування заходів впливу.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.06.2020 № 86

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг, що застосовуються Національним банком України з 01 липня 2020 року

1. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 24 січня 2019 року № 102 (z0177-19) "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за № 177/33148 (зі змінами).
2. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 жовтня 2019 року № 2038 (z1253-19) "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 року за № 1253/34224.
Заступник директора
департаменту - начальник
управління методології регулювання
діяльності фінансових компаній
Департаменту методології регулювання
діяльності небанківських
фінансових установ
С. Савчук