БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 85

Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності у здійсненні таких повноважень та виконанні функцій із державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року забезпечує:
1) здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів), передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), виданими до 01 липня 2020 року, перелік (v0085500-20) яких наведено в додатку до цієї постанови, до визнання відповідних актів такими, що втратили чинність у встановленому порядку;
2) прийняття рішень, віднесених законодавством до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального органу або до повноважень уповноваженої особи Нацкомфінпослуг відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, Правлінням Національного банку України, уповноваженим колегіальним органом або уповноваженою посадовою особою Національного банку.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.06.2020 № 85

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг, що застосовуються Національним банком України з 01 липня 2020 року

1. Методика формування резервів із страхування життя (z0198-04) , затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 198/8797 (зі змінами).
2. Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування в разі реорганізації страховиків (z0776-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 червня 2004 року № 913, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 776/9375 (зі змінами).
3. Розпорядження від 04 листопада 2004 року № 2739 (z1444-04) "Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року за № 1444/10043.
4. Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя (z1615-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року № 2883, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1615/10214.
5. Методика формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя (z0019-05) , затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 (зі змінами).
6. Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (z0194-05) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 грудня 2004 року № 3197, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2005 року за № 194/10474 (зі змінами).
7. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року № 4080 (z0644-05) "Про віднесення операцій з надання послуг з переказу грошових коштів (поштового переказу) до фінансових послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 червня 2005 року за № 644/10924.
8. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 серпня 2005 року № 4404 (z0916-05) "Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року за № 916/11196 (зі змінами).
9. Вимоги щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (z1151-05) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4620, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2005 року за № 1151/11431 (зі змінами).
10. Вимоги до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента (z1105-06) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 вересня 2006 року № 6244, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 року за № 1105/12979 (зі змінами).
11. Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок (z1186-06) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 жовтня 2006 року № 6280, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2006 року за № 1186/13060 (зі змінами).
12. Порядок укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України (z0431-07) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 квітня 2007 року № 7114, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2007 року за № 431/13698 (зі змінами).
13. Вимоги до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами (z1294-07) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 листопада 2007 року № 8197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1294/14561 (зі змінами).
14. Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, окремих повноважень об'єднанню страховиків (z1063-08) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1000, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 року № 1063/15754 (зі змінами).
15. Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування (z1119-10) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 565, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1119/18414 (зі змінами).
16. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566 (z0689-10) "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09 квітня 2019 року № 538), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 689/17984 (зі змінами).
17. Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (z1483-11) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 673, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1483/20221 (зі змінами).
18. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 листопада 2011 року № 698 (z1412-11) "Про затвердження максимальних розмірів страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників Державтоінспекції МВС України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1412/20150 (зі змінами).
19. Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок (z0211-12) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2011 року № 821 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 квітня 2016 року № 908), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524 (зі змінами).
20. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (z2206-12) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 грудня 2012 року № 2677, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 грудня 2012 року № 760, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2206/22518.
21. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження (z1285-13) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 липня 2013 року № 2262, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 року за № 1285/23817 (зі змінами).
22. Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика (z0344-14) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 295, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2014 року за № 344/25121.
23. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 (z0342-14) "Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 березня 2014 року за № 342/25119 (зі змінами).
24. Вимоги щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів (z0352-14) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129.
25. Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах (z0885-14) , затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05 червня 2014 року № 1772, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662.
26. Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, (z1327-15) затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року № 2201 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 липня 2019 року № 1387), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1327/27772 (зі змінами).
27. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ (z0722-16) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852 (зі змінами).
28. Додаткові вимоги до договорів страхування життя (z0963-17) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 01 червня 2017 року № 2172 , зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2017 року за № 963/30831 (зі змінами).
29. Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ (z1119-17) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 червня 2017 року № 2864, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2017 року за № 1119/30987.
30. Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит (z1008-17) , затверджена розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 липня 2017 року № 3238, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1008/30876.
31. Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (z1309-17) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 08 серпня 2017 року № 3384, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за № 1309/31177.
32. Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя (z0101-18) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14 листопада 2017 року № 4258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 101/31553.
33. Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика (z0782-18) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року № 850, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234 (зі змінами).
34. Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (z1348-18) , затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 листопада 2018 року № 1977, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1348/32800.
35. Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (z1113-19) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 травня 2019 року № 980, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2019 року за № 1113/34084.
36. Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок (z1186-19) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2019 року №№ 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157.
Заступник директора
департаменту - начальник управління
методології регулювання діяльності
фінансових компаній Департаменту
методології регулювання діяльності
небанківських фінансових установ
С. Савчук