БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 84

Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 6, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності в здійсненні таких повноважень та виконанні функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року забезпечує:
1) здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг, передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), виданими до 01 липня 2020 року, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, до визнання відповідних актів такими, що втратили чинність в установленому порядку;
2) прийняття рішень, віднесених законодавством до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального органу або до повноважень уповноваженої особи Нацкомфінпослуг відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, Правлінням Національного банку України, уповноваженим колегіальним органом або уповноваженою посадовою особою Національного банку України.
2. Національний банк України приймає та опрацьовує звітність, отриману від небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що станом на 01 липня 2020 року мають чинну ліцензію, видану Нацкомфінпослуг, подану:
у вигляді файлів з показникам звітності відповідно до Реєстру показників звітності небанківських фінансових установ, розміщеного на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ", у форматі XML через вебпортал Національного банку України (https://portal.bank.gov.ua);
у вигляді електронних документів на поштову скриньку zvit@bank.gov.ua - за звітами, подання яких на звітну дату не описано у форматі XML;
у паперовому вигляді каналами поштового зв'язку - за відсутності електронного документа допускається лише за звітами, подання яких нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг передбачено в паперовій формі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.06.2020 № 84

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг, що застосовуються Національним банком України з 01 липня 2020 року

1. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (z0069-04) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 (зі змінами).
2. Порядок складання звітних даних страховиків (z0517-04) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 вересня 2018 року № 1521), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (зі змінами).
3. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (z1482-04) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2740, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 року за № 1482/10081 (зі змінами).
4. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг (z0707-05) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (зі змінами).
5. Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів (z0955-05) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за № 955/11235 (зі змінами).
6. Порядок та вимоги щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами (z1288-07) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 жовтня 2007 року № 8170, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1288/14555 (зі змінами).
7. Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (z1294-17) , затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 вересня 2017 року № 3840, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 року за № 1294/31162 (зі змінами).
Заступник директора
департаменту - начальник управління
методології регулювання діяльності
фінансових компаній Департаменту
методології регулювання діяльності
небанківських фінансових установ
С. Савчук