БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 83

Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 6, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності в здійсненні таких повноважень та виконанні функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року забезпечує:
1) здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування діяльності з надання фінансових послуг та ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також реєстрації осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, передбачені нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), виданими до 01 липня 2020 року, перелік (v0083500-20) яких наведено в додатку до цієї постанови, до визнання відповідних актів такими, що втратили чинність в установленому порядку;
2) прийняття рішень, віднесених законодавством до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального органу або до повноважень уповноваженої особи Нацкомфінпослуг відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, Правлінням Національного банку України, уповноваженим колегіальним органом або уповноваженою посадовою особою Національного банку.
2. Національний банк України не стягує плату за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 4-7, 9, 11 статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) (далі - ліцензії), з 01 липня 2020 року до прийняття відповідного акта Національного банку України, крім тих, плата щодо видачі яких установлюється Тарифами на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України (z0787-03) , затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 54), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (зі змінами).
3. Національний банк України приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої статті 38-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , у порядку, визначеному законодавством України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.06.2020 № 83

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань ліцензування діяльності з надання фінансових послуг та ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що застосовуються Національним банком України з 01 липня 2020 року

1. Положення про Державний реєстр фінансових установ (z0797-03) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (зі змінами).
2. Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки (z1078-03) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399 (зі змінами).
3. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг (z0122-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (зі змінами).
4. Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (z0492-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року № 21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за № 492/9091 (зі змінами).
5. Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (z0801-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400 (зі змінами).
6. Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг (z0933-04) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 липня 2004 року № 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 933/9532 (зі змінами).
7. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (z0955-04) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (зі змінами).
8. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (z0265-05) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545 (зі змінами).
9. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (z0565-05) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 року за № 565/10845 (зі змінами).
10. Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів (z1050-06) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за № 1050/12924 (зі змінами).
11. Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ (z0885-05) , затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2005 року за № 885/11165 (зі змінами).
12. Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів (z0001-07) , затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 грудня 2006 року № 6504, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 січня 2007 року за № 1/13268 (зі змінами).
13. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1001 (z1030-08) "Про затвердження форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1030/15721 (зі змінами).
14. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 жовтня 2008 року № 1140 (z1127-08) "Про затвердження нової редакції Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2008 року за № 1127/15818 (зі змінами).
15. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 червня 2009 року № 450 (z0599-09) "Про затвердження форми бланка свідоцтва про складання екзамену керівниками та головними бухгалтерами фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 599/16615 (зі змінами).
16. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) (z0691-11) , затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 травня 2011 року № 285, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 691/19429 (зі змінами).
17. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 грудня 2011 року № 720 (z1503-11) "Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за № 1503/20241 (зі змінами).
18. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (z2190-12) , затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 грудня 2012 року № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 вересня 2016 року № 2290), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2190/22502 (зі змінами).
19. Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (z1398-13) , затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 липня 2013 року № 2401, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2013 року за № 1398/23930.
20. Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (z1511-15) , затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12 листопада 2015 року № 2724, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за № 1511/27956 (зі змінами).
21. Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів членів кредитних спілок у зв'язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10 квітня 2020 року № 702.
Заступник директора департаменту -
начальник управління методології
регулювання діяльності фінансових
компаній Департаменту методології
регулювання діяльності небанківських фінансових установ
С. Савчук