БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 року № 127

Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 та № 59

У зв’язку із внесенням змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) згідно з підпунктом 3 пункту 3 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 (v0058359-16) "Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців" такі зміни:
1) у Типовому положенні про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців (v0058359-16) , затвердженому зазначеною постановою:
абзаци перший - четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. До прийняття Центральною виборчою комісією рішення про початок роботи її регіональних та територіальних представництв органом (відділом) ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) є:
1) у районі, районі в містах Києві, Севастополі - структурний підрозділ апарату відповідно районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - виконавчий орган районної в місті ради (або структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради)";
у пункті 4:
у підпункті 4 слова "номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та" виключити;
у підпунктах 7 та 8 слова "надсилає на виборчу адресу виборця" замінити словами "вручає або надсилає виборцю";
у підпункті 13 слова "у випадках, передбачених законодавством" виключити;
підпункт 21 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 22 - 24 вважати відповідно підпунктами 21 - 23;
в абзаці другому пункту 8 слово "законів" замінити словом "законодавства";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Керівник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, передбаченому законодавством України";
2) у Типовому положенні про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців (v0058359-16) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці третьому пункту 1 слова "який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої державної адміністрації" виключити;
у пункті 4:
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3 - 6 вважати відповідно підпунктами 2 - 5;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Відділ адміністрування Реєстру очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, передбаченому законодавством України".
2. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 59 (v0059359-16) "Про Положення щодо проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців" (зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 16 грудня 2016 року № 509, від 21 липня 2017 року № 140) такі зміни:
1) у Положенні щодо проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців (v0059359-16) , затвердженому зазначеною постановою:
у другому реченні абзацу першого пункту 2 слова "за наказом керівника Служби" замінити словами "у встановленому порядку";
абзац дев’ятий пункту 8 викласти в такій редакції:
"наявність документів, на підставі яких ведеться облік виборчих дільниць, що існують на постійній основі, та актуалізується інформація щодо таких виборчих дільниць";
2) у додатку 2 до постанови слова "прізвище та ініціали" замінити словами "власне ім’я, прізвище".
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.
4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад міст обласного значення.
5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО