БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
21.05.2020 № 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2020 р.
за № 546/34829

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до підпункту 15 пункту 10 та пункту 13 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (1063/2011) , затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції (Ю. Тимощук) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Української федерації
профспілкових організацій -
профспілка працівників підприємств
з іноземними інвестиціями, господарських
товариств, організацій та установ
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
В.С. Янчевський
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
21 травня 2020 року № 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2020 р.
за № 546/34829

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відзначення заохочувальними відзнаками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):
Подяку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Подяка), ескіз та опис якої наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення;
Почесну грамоту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Почесна грамота), ескіз та опис якої наведено в додатках 3 і 4 до цього Положення.
3. Подякою, Почесною грамотою нагороджують працівників НКЦПФР за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків, інші здобутки й трудові досягнення.

II. Вимоги до осіб, яких запропоновано нагородити

1. Подякою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у НКЦПФР не менше ніж 1 рік.
2. Почесною грамотою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у НКЦПФР не менше ніж 3 роки та яких раніше нагородили Подякою.
3. Нагородженим Почесною грамотою працівникам НКЦПФР може бути виплачено одноразову матеріальну винагороду в межах фонду оплати праці.
4. Чергове нагородження Почесною грамотою можливе не раніше ніж через 2 роки після попереднього нагородження.

III. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито і гласно та оформлюється відповідним поданням.
2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вносять на ім'я Голови НКЦПФР:
члени НКЦПФР, керівник апарату щодо нагородження керівників самостійних структурних підрозділів апарату НКЦПФР;
керівники самостійних структурних підрозділів апарату НКЦПФР щодо нагородження підпорядкованих працівників.
3. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, повне найменування займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці, стаж роботи у НКЦПФР та на цій посаді, рівень виконання посадових обов'язків, професійні якості та виробничі досягнення, що стали підставою для внесення подання про нагородження.
4. Особа, яка має дисциплінарне стягнення, представленню для нагородження відомчими відзнаками у період дії стягнення не підлягає.
5. Якщо нагородження здійснюється з нагоди загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат або річниці утворення НКЦПФР, подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 1 місяць до відповідної дати.
В інших випадках для працівників подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 14 днів до відповідної дати.
6. Рішення про нагородження відомчими відзнаками приймає Голова НКЦПФР на підставі подання про нагородження.
7. Про нагородження відомчими відзнаками видається наказ Голови НКЦПФР.
8. Подяка, Почесна грамота скріплюються підписом Голови НКЦПФР та гербовою печаткою НКЦПФР.
9. Облік, реєстрацію, підготовку проєкту наказу про нагородження та оформлення відповідного бланка здійснює служба персоналу апарату НКЦПФР.

IV. Порядок вручення, носіння та зберігання відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручає Голова НКЦПФР або за його дорученням члени НКЦПФР, керівник апарату, керівник самостійного структурного підрозділу центрального апарату НКЦПФР урочисто на загальних зборах трудового колективу.
2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, що підписує особа, яка проводила вручення. Протокол не пізніше ніж через 10 днів після вручення відомчої відзнаки надсилається до служби персоналу апарату НКЦПФР для подальшого обліку та зберігання.
3. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого служба персоналу робить відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.
4. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.
5. Граничну кількість відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року, наведено у додатку 5 до цього Положення.
Директор департаменту
роботи з персоналом
та запобігання корупції
Ю. Тимощук
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - Подяки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

( Див. текст (z0546-20d1) )
Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу I)

ОПИС

заохочувальної відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - Подяки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виготовляється на папері формату А4 (210 x 219 мм). Друк повнокольоровий з однієї сторони.
Фон бланка блакитного кольору.
На всій площині бланка нанесена сітка синього кольору. У верхній частині Подяки розташовано зображення елементів емблеми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Подяка обрамлена орнаментною рамкою синього кольору.
Під зображенням емблеми синім кольором виконується напис "НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ".
Нижче тисненням виконується напис сріблястою фольгою - "ПОДЯКА".
У центральній частині бланка Подяки розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується. Далі - текст, в якому вказується підстава для нагородження.
У нижній частині бланку в одному рядку виконуються написи "Голова", ще нижче дата та номер наказу про нагородження. По середині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.
Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - Почесної грамоти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

( Див. текст (z0546-20d2) )
Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу I)

ОПИС

заохочувальної відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - Почесної грамоти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Почесної грамоти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виготовляється на крейдованому матовому папері формату А3 (420 x 297 мм). Друк повнокольоровий з обох сторін.
Фон бланка блакитного кольору. На всій площині бланка нанесена сітка синього кольору.
Права лицьова сторона бланка обрамлена рамкою синього кольору. У верхній частині розташована емблема. Нижче виконується напис синім кольором - "НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ", під цим виконується напис золотистим кольором - "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"
У верхній лівій частині внутрішньої площині бланку Почесної грамоти розташовано напис у два рядки синім кольором "НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ". Нижче по середині розташовано елементи емблеми.
У правій верхній частині внутрішньої площині бланку Почесної грамоти тисненням виконаний напис золотистою фольгою "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", ще нижче виконується напис синім кольором "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".
Грамота обрамлена орнаментною рамкою жовтого кольору.
У правій центральній частині бланка Почесної грамоти розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.
Далі - текст в якому вказується підстава для нагородження.
У нижній частині бланку в одному рядку виконуються написи "Голова", ще нижче дата та номер наказу про нагородження. По середині - місце для підпису, який засвідчується печаткою, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.
Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 5 розділу IV)

ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ

відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року

№ з/п
Назва відзнаки
Гранична кількість відзнак за рік, шт.
2020
2021
щороку в наступні роки
1
Подяка
100
110
120
2
Почесна грамота
75
75
80
Разом:
175
185
200