БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.06.2020 N 2564/6/99-00-05-05-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визнання господарських операцій з нерезидентом - пов'язаною особою контрольованими операціями і, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке.
Виходячи з інформації, наданої платником, товариство володіє часткою компанії - резидента Російської Федерації в розмірі 100 %. Прибуток вказаної компанії - нерезидента за 2019 рік становить більше 10 млн грн. При цьому суми прибутку (збитку) компанії - нерезидента фіксуються в балансі резидента України як збільшення або зменшення балансової вартості фінінвестицій товариства на дату балансу за методом участі в капіталі.
Відповідно до абзацу "а" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту.
Абзацом "в" пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) встановлено, що пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, зокрема для юридичних осіб, якщо одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків (крім міжнародних, фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб'єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації).
Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Таким чином, у разі якщо господарські операції між пов'язаними особами, одна з яких є нерезидентом, підпадають під вартісні критерії, встановлені пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) , то такі господарські операції підпадають під визначення контрольованих.
Оскільки прибуток підприємства - резидента Російської Федерації відображається в балансі резидента України як збільшення балансової вартості фінінвестицій товариства на дату балансу за методом участі в капіталі, то такі операції мають вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків і, з урахуванням вартісних критеріїв, підпадають під визначення контрольованих.
Звертаємо Вашу увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) внесено зміни, зокрема до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) , яким встановлено, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Інформація, яку має містити повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, встановлена пп. 39.4.2.2 пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Таким чином, за 2020 рік у разі здійснення контрольованих операцій разом із звітом про контрольовані операції подається повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.