БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Рішення
30.06.2020 № 251

Про розгляд проекту Закону України "Про адміністративну процедуру"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI (1861-17) , листа Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації від 02.06.2020 № 04-33/18-2020/64453, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту Закону України "Про адміністративну процедуру", реєстраційний номер 3475 від 14.05.2020, із зауваженнями та пропозицією до нього, що додається.
2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.
3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.
Голова НКРЗІ
Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
30.06.2020 № 251

ВИСНОВОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

до проекту Закону України "Про адміністративну процедуру", реєстраційний номер 3475 від 14.05.2020

Проект Закону України "Про адміністративну процедуру", реєстраційний номер 3475 від 14.05.2020 (далі - законопроект), спрямований, на забезпечення ефективного та якісного рівня законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб'єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою, виконання Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474 (474-2016-р) .
За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), вирішила висловити позицію про доцільність прийняття законопроектуіз зауваженнями та пропозицією до нього.
Так, в цілому підтримуючи згадані у пояснювальній записці положення щодо забезпечення ефективного та якісного рівня законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, аналіз законопроекту вказує на неможливість поширення його на НКРЗІ, яка є державним колегіальним органом і здійснює свою діяльність, зокрема, на підставі законів України "Про телекомунікації" (1280-15) , "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14) та правова природа прийняття рішень якої, особливості державного регулювання у вказаних сферах, у тому числі процедурні питання, є такими, що уже визначені вказаними Законами України, яким не відповідають положення законопроекту.
Особливу увагу звертаємо на те, що законопроект не забезпечує правової визначеності у питаннях що стосуються надання права користування обмеженими ресурсами держави: номерним та радіочастотним ресурсом України. Водночас, процедурні питання щодо задоволення заяв суб'єктів господарювання стосовно виділення номерного ресурсу та видачі відповідних дозволів врегульовано Законом України "Про телекомунікації" (1280-15) . Відповідні процедури щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України (видачі, переоформлення, продовження строку дії ліцензій, надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди тощо) врегульовано Законом України "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14) .
Крім того, аналіз норм законопроекту вказує на законодавчу неузгодженість не лише у процедурних питаннях щодо розгляду заяв та прийнятті рішень, а і в підходах щодо набрання та втрати чинності відповідних актів. Зокрема, передбачені законопроектом адміністративні акти набирають чинності стосовно адресата або заінтересованої особи з моменту доведення його до відома відповідної особи, якщо пізніший термін набрання ним чинності не передбачено законодавством або самим адміністративним актом (частина перша статті 70 законопроекту). При цьому, адміністративний акт доводиться до відома особи у спосіб, вказаний нею в заяві(частина третя статті 72 законопроекту). У той же час, аналіз діючих Законів України "Про телекомунікації" (1280-15) , "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14) вказує на те, що рішення НКРЗІ набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено Законами України та/або самими рішеннями, а не з моменту отримання їх адресатом чи заінтересованою особою у самостійно визначений ними спосіб.
Також не є такими, що передбачають можливість їх реалізації НКРЗІ новели законопроекту стосовно залучення свідків, експертів, проведення огляду місця та речей, залучення осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи та інші.
Вважаємо, що законопроект унеможливить здійснення НКРЗІ визначених вищезгаданими Законами України повноважень, перешкодить здійсненню належного державного регулювання у відповідних сферах.
Враховуючи наведене та з метою узгодження законопроекту з іншими Законами України, частину другу статті 1 законопроекту ("2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час: ") пропонуємо доповнити пунктом 6, такого змісту:
"6) виконання національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації повноважень, визначених іншими законами".
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ
(Текст взято з сайту НКРЗІ http://whttp://www.nerc.gov.ua/)