БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 липня 2020 р. № 543
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету (415-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2012 р., № 15, ст. 554; 2014 р., № 26, ст. 765, № 66, ст. 1848, № 78, ст. 2233, № 86, ст. 2429, № 92, ст. 2653; 2015 р., № 62, ст. 2032; 2019 р., № 4, ст. 114), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2020 р. № 543

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

1. У пункті 23:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"У виняткових випадках (загроза життю людей, об’єктам економіки та територіям, необхідність надання допомоги постраждалому населенню) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Мінекономіки готується і подається на розгляд Кабінетові Міністрів України та приймається ним без дотримання вимог пунктів 15 і 15-1 цього Порядку на підставі орієнтовної потреби у коштах, заявленої головними розпорядниками бюджетних коштів, яким передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Головні розпорядники несуть відповідальність за правильність та достовірність поданої орієнтовної потреби у коштах в установленому законом порядку.";
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У випадках, зазначених в абзаці другому цього пункту, у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України передбачається, що:
розпорядники (одержувачі) коштів резервного фонду державного бюджету можуть передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг попередню оплату для здійснення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у розмірі до 50 відсотків їх вартості на строк не більше трьох місяців;
Казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності - місцевий фінансовий орган) може здійснювати перерахування коштів з резервного фонду державного бюджету без переліку невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Головні розпорядники бюджетних коштів, яким передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, зобов’язані протягом 14 днів з дати перерахування коштів затвердити орієнтовний перелік невідкладних (першочергових) заходів та подати його до Казначейства, його територіального органу (а у разі відсутності - місцевого фінансового органу).".
2. У тексті Порядку (415-2002-п) слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки".