БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 червня 2020 р. № 536
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
2. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я у тримісячний строк підготувати пропозиції стосовно удосконалення порядку фінансування стажування лікарів-інтернів.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2020 р. № 536

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті (294-20) за бюджетною програмою "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти" (далі - бюджетні кошти) для організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування.
2. У цьому Порядку термін "бази стажування" означає заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, в яких проходять первинну спеціалізацію випускники закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів галузі знань 22 (266-2015-п) "Охорона здоров’я".
3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.
Завданням головного розпорядника бюджетних коштів є забезпечення організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи), які отримують бюджетні кошти відповідно до кількості лікарів-інтернів:
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
першого року навчання 2020/21 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва;
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
другого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва, та продовжують навчання;
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
першого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров’я, що перебуватимуть на 15 серпня 2021 р. в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
4. Бази стажування отримують бюджетні кошти від структурних підрозділів відповідно до укладених ними договорів про відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, визначених абзацами третім - шостим пункту 3 цього Порядку, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності (далі - договори). Бюджетні кошти зараховуються на небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства в установленому законодавством порядку.
Примірна форма договору затверджується МОЗ.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
5. Часткове відшкодування щомісячних витрат на оплату праці і нарахувань на заробітну плату здійснюється з 1 січня в розмірі 5966 гривень, з 1 грудня - 6023 гривень на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.
У разі коли місячний розмір заробітної плати, нарахованої за фактично відпрацьований час, та нарахувань на неї менший, ніж визначений розмір часткового відшкодування, розмір відшкодування визначається пропорційно відпрацьованому часу.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 172 від 03.03.2021 (172-2021-п) )
6. Бази стажування щомісяця з 1 по 5 числа (за грудень - до 18 грудня поточного року) подають звіт структурним підрозділам щодо лікарів-інтернів першого року навчання, які перебували у трудових відносинах з комунальними закладами охорони здоров’я у звітному періоді, фактично відпрацьований ними час, нараховані та виплачені лікарям-інтернам кошти на оплату праці та нарахування на неї.
Структурні підрозділи протягом п’яти днів з моменту надання зазначеного звіту здійснюють відшкодування бюджетних коштів відповідно до укладених ними договорів.
7. Структурні підрозділи щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним, подають МОЗ звіт щодо виплачених базам стажування бюджетних коштів відповідно до укладених ними договорів.
8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.