БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.07.2020 N 2615/6/99-00-05-05-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі здійснення операцій з реалізації товарів резидентам Республіки Молдова та Республіки Кіпр, та, керуючись ст. 52 Кодексу (2755-17) в редакції, чинній з 23.05.2020 р., повідомляє.
Відповідно до інформації, наданої платником, товариство реалізує продукцію власного виробництва нерезидентам, зокрема резидентам Республіки Молдова та Республіки Кіпр. Виникли питання щодо необхідності коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) та можливості підтвердження відповідності ціни продукції принципу "витягнутої руки".
Згідно із пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу (2755-17) .
Відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь:
нерезидентів зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу (2755-17) ;
нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу (2755-17) , які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 (1045-2017-п) (далі - Перелік) Республіка Молдова та Республіка Кіпр відносяться до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Таким чином, оскільки нерезиденти внесені до Переліку, то у разі якщо операції з вказаними нерезидентами не відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) , платник податку повинен збільшити фінансовий результат на суму 30 відсотків вартості реалізованих товарів за підсумками податкового (звітного) року.
Вимоги пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу (2755-17) , але без подання звіту.
При цьому, якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого статтею 39 цього Кодексу (2755-17) , коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", та вартістю реалізації (абзаци четвертий - п'ятий пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу (2755-17) , встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
Підпунктом 39.3.2.1 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) встановлено, що відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов'язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій певного виду.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).