БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2020 р. № 548
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 і від 18 вересня 2019 р. № 856

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 (236-2012-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2019 р., № 21, ст. 723; 2020 р., № 2, ст. 68, № 19, ст. 741) і від 18 вересня 2019 р. № 856 (856-2019-п) "Питання Міністерства цифрової трансформації" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736; 2020 р., № 19, ст. 741) зміни, що додаються.
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснювати заходи щодо забезпечення функціонування єдиного веб-порталу електронного урядування.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2020 р. № 548

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 і від 18 вересня 2019 р. № 856

1. Абзац десятий пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 (236-2012-п) , виключити.
2. У Положенні про Міністерство цифрової трансформації України (856-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856:
1) абзац другий пункту 1 після слів "цифрових інновацій" доповнити словами "та технологій", а після слів "розвитку інформаційного суспільства, інформатизації" - словами "; у сфері впровадження електронного документообігу";
2) у пункті 3:
абзац другий після слів "цифрових інновацій" доповнити словами "та технологій";
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"у сфері впровадження електронного документообігу;".
У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;
3) у пункті 4:
абзац п’ятий підпункту 3 виключити;
у підпункті 14:
в абзаці п’ятому слова "та електронної ідентифікації" замінити словами ", електронної ідентифікації та автентифікації";
доповнити підпункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
"формуванні державної політики цифровізації освіти та розробленні професійних стандартів з питань цифрової грамотності;".
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцятим;
доповнити пункт підпунктами 16-1 і 18-2 такого змісту:
"16-1) здійснює у межах повноважень заходи щодо впровадження та функціонування електронного документообігу;";
"18-2) здійснює заходи, спрямовані на підтримку стартапів та розвиток цифрової економіки;";
підпункт 21 доповнити абзацами такого змісту:
"методичні рекомендації щодо дотримання засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, розроблення положення про структурний підрозділ (спеціаліста) з питань цифрового розвитку та щодо визначення повноважень заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO);
форму висновку за результатами проведення цифрової експертизи проекту акта;";
доповнити пункт підпунктом 23-1 такого змісту:
"23-1) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;".