БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.06.2020 № 1140

Про внесення змін до Положення про департамент інвестицій

НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про департамент інвестицій (v0394915-20) , затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.03.2020 № 394, такі зміни:
у пункті 2.2 розділу 2:
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки";
після абзацу сорок другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"оприлюднює інформацію щодо інвестиційних проектів шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті Мінекономіки".
У зв'язку з цим абзац сорок третій вважати абзацом сорок четвертим.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
І. Петрашко
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )