БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.03.2020 № 394

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 "Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів"

Відповідно до підпункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) , пункту 2 розділу II Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (z0795-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925 (зі змінами), та з метою розширення мережі уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 (v0667729-16) "Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів" (зі змінами), а саме:
1) слова "вищих навчальних закладів" у назві і тексті наказу замінити відповідно словами "закладів вищої та фахової передвищої освіти";
2) Перелік уповноважених вищих навчальних закладів (v0667729-16) , затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 (зі змінами), викласти в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким. що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 липня 2017 року № 986 (v0986729-17) "Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667".
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.А.
Т.в.о. Міністра
Ю. Полюхович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
16 червня 2016 року № 667
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
13 березня 2020 року № 394)

ПЕРЕЛІК

уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти

1. Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
2. Бердянський державний педагогічний університет
3. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
4. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії - Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
5. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
6. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету
7. Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
8. Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
9. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
10. Донбаська державна машинобудівна академія
11. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
12. Донбаський державний коледж технологій та управління
13. Донбаський державний педагогічний університет
14. Донецький державний університет управління
15. Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету
16. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
17. Донецький національний університет імені Василя Стуса
18. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
19. Національний університет "Запорізька політехніка"
20. Запорізький національний університет
21. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
22. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
23. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
24. Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
25. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
26. Луганський національний аграрний університет
27. Луцький національний технічний університет
28. Львівський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
29. Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
30. Маріупольський державний університет
31. Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
32. Маріупольський фаховий будівельний коледж
33. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
34. Миколаївський національний аграрний університет
35. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
36. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
37. Маріупольська філія Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури
38. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
39. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
40. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
41. Національний університет "Львівська політехніка"
42. Національний університет "Одеська морська академія"
43. Національний університет "Одеська юридична академія"
44. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
45. Національний університет водного господарства та природокористування
46. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
47. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
48. Одеська національна академія будівництва і архітектури
49. Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
50. Одеська національна академія харчових технологій
51. Одеський державний аграрний університет
52. Одеський державний екологічний університет
53. Одеський національний економічний університет
54. Одеський національний морський університет
55. Одеський національний політехнічний університет
56. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
57. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
58. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
59. Приазовський державний технічний університет
60. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
61. Селидівський фаховий політехнічний коледж
62. Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
63. Слов'янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
64. Сумський державний університет
65. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
66. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
67. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадского (м. Київ)
68. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
69. Ужгородський національний університет
69. Український державний університет залізничного транспорту
70. Уманський національний університет садівництва
71. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
72. Херсонська державна морська академія
73. Херсонський державний аграрно-економічний університет
74. Херсонський державний університет
75. Херсонський національний технічний університет
76. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Генеральний директор
О. Шаров
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )