БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2020 № 783

Про внесення змін до Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти

Відповідно до підпункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) , пункту 2 розділу II Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (z0795-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925 (зі змінами), та Порядку прийому для здобуття вищої професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія у Донецькій та Луганській областях (z0907-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (зі змінами), та з метою розширення мережі уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти (v0667729-16) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.А.
Підстава: клопотання Слов'янського хіміко-механічного технікуму від 21.05.2020 № 01-18/154, Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова від 27.05.2020 № 62-01/1728, Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 25.05.2020 № 01-25/997/0/160-20 та Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" від 28.05.2020 № 2265.
Т.в.о. Міністра
Л. Мандзій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
16 червня 2016 року № 667
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
10 червня 2020 року № 783)

ПЕРЕЛІК

уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти

1. Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
2. Бердянський державний педагогічний університет
3. Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"
4. Відокремлений структурний підрозділ "Донецький коледж Луганського національного аграрного університету
5. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії - Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
6. Відокремлений структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України Слов'янський навчально-науковий інститут
7. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
8. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету
9. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
10. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
11. Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
12. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
13. Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
14. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
15. Донбаська державна машинобудівна академія
16. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
17. Донбаський державний коледж технологій та управління
18. Донбаський державний педагогічний університет
19. Донецький державний університет управління
20. Донецький інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" (за згодою)
21. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
22. Донецький національний університет імені Василя Стуса
23. Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії
24. Запорізький національний університет
25. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
26. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
27. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
28. Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
29. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
30. Луганський інститут приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" (за згодою)
31. Луганський національний аграрний університет
32. Луцький національний технічний університет
33. Львівський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
34. Маріупольський державний університет
35. Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
36. Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
37. Маріупольський фаховий будівельний коледж
38. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
39. Миколаївський національний аграрний університет
40. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
41. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
42. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
43. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
44. Національний університет "Запорізька політехніка"
45. Національний університет "Львівська політехніка"
46. Національний університет "Одеська морська академія"
47. Національний університет "Одеська юридична академія"
48. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
49. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
50. Національний університет водного господарства та природокористування
51. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
52. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
53. Одеська національна академія будівництва і архітектури
54. Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
55. Одеська національна академія харчових технологій
54. Одеський державний аграрний університет
55. Одеський державний екологічний університет
56. Одеський національний економічний університет
57. Одеський національний морський університет
58. Одеський національний політехнічний університет
59. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
60. Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
61. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
62. Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
63. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
64. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
65. Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
66. Селидівський фаховий політехнічний коледж
67. Слов'янський енергобудівний фаховий коледж
68. Слов'янський фаховий коледж індустрії та фармації
69. Слов'янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
70. Слов'янський хіміко-механічний технікум
71. Сумський державний університет
72. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
73. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
74. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)
75. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
76. Український державний університет залізничного транспорту
77. Уманський національний університет садівництва
78. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
79. Херсонська державна морська академія
80. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
81. Херсонський державний аграрно-економічний університет
82. Херсонський державний університет
83. Херсонський національний технічний університет
84. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Генеральний директор
О. Шаров
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )