БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2020 № 256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 547/34830

Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань

Відповідно до частини дев’ятої статті 19 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (2258-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок зарахування теоретичних знань, що додається.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.
Міністр
С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
01 червня 2020 року № 256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 547/34830

ПОРЯДОК

зарахування теоретичних знань

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови та обсяг зарахування кандидатам в аудитори теоретичних знань під час здобуття ними кваліфікації аудитора.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (2258-19) (далі - Закон).

II. Умови та обсяг зарахування теоретичних знань

1. Кандидатам в аудитори, які під час денної форми навчання у закладах вищої освіти вивчали предмети за напрямами: теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; економіка підприємства та статистика; управлінський облік; корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; господарське, цивільне та трудове законодавство податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок, за їх зверненням Комісією з атестації за результатами оцінки змісту освітньо-професійних програм (за потреби навчальних (робочих) програм), за якими здійснювалась підготовка в закладі вищої освіти, зараховуються теоретичні знання, які підтверджуються складанням таких теоретичних іспитів: основи бухгалтерського обліку та економіка підприємства, управлінський облік, фінансовий облік; господарське, цивільне та корпоративне право, оподаткування за умов:
кількість годин вивчення предметів за напрямом теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності становила не менше 480 годин, за напрямом економіка підприємства та статистика - 240 годин, управлінський облік - 120 годин; корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та господарське, цивільне та трудове законодавство - 180 годин; податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок - 240 годин;
іспити з предметів із вищезазначених напрямів складено успішно (з оцінкою - добре та відмінно);
заяву щодо зарахування теоретичних знань подано протягом семи років після закінчення закладу вищої освіти.
2. Для зарахування теоретичних знань кандидат в аудитори подає до Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі - Інспекція) такі документи в паперовій або електронній формі:
заяву встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних (додаток);
копію першої сторінки паспорта;
копію диплома про вищу освіту (з додатком). Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту.
3. Особам, які склали відповідні теоретичні іспити за напрямами, зазначеними у статті 19 Закону (2258-19) , в професійних організаціях, які є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів та кваліфікація яких визнається органом, уповноваженим на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, як професійна кваліфікація аудитора, за рішенням Комісії з атестації зараховуються теоретичні знання відповідно до цього Порядку.
4. Особам, які є членами професійних організацій, що є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів та кваліфікація яких визнається органом, уповноваженим на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, як професійна кваліфікація аудитора, за рішенням Комісії з атестації можуть бути зараховані теоретичні знання за умови, що:
у разі набуття членства в професійній організації особа підтвердила теоретичні знання за напрямами, зазначеними у статті 19 Закону (2258-19) . Якщо за окремими напрямами теоретичні знання особою не підтвердженні, вони не зараховуються;
за оцінкою Комісії з атестації порядок та програми іспитів, які складаються для набуття членства в таких професійних організаціях, відповідають порядку та програмам іспитів, які складають кандидати в аудитори в Україні.
5. Особам, які перебувають у процесі набуття членства у професійних організаціях, що є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів та кваліфікація яких визнається органом, уповноваженим на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, як професійна кваліфікація аудитора, зараховуються фактично підтвердженні у процесі набуття членства у професійних організаціях теоретичні знання за напрямами, зазначеними у статті 19 Закону (2258-19) , за умови, що за оцінкою Комісії з атестації порядок та програми іспитів, які складаються для набуття членства в професійній організації, відповідають порядку та програмам іспитів, які складають кандидати в аудитори в Україні.
6. Професійні організації, що є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів, які офіційно визнали рівень професійної компетентності, підтвердженої теоретичними іспитами, складеними в процесі атестації аудиторів України, визнаються такими, що їх порядок та програми іспитів відповідають порядку та програмам іспитів, які складають кандидати в аудитори в Україні.
7. Для зарахування теоретичних знань особа, яка є членом або перебуває в процесі набуття членства в професійних організаціях, що є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів, подає до Інспекції такі документи:
заяву встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних (додаток);
копію першої сторінки паспорта;
лист професійної організації або інший документ, що підтверджує членство в професійній організації або перебування в процесі набуття членства в професійній організації (якщо документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою).
8. Плата за зарахування теоретичних знань не справляється.
В.о. директора
Департаменту методології
бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності
Л. Гапоненко
Додаток
до Порядку зарахування
теоретичних знань
(пункт 7 розділу II)

ЗАЯВА

( Див. текст (z0547-20F45) )