БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2020 № 2209/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2020 р.
за № 598/34881

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи, та Форми для подання таких запитів

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", від 09 жовтня 2019 року № 870 (870-2019-п) "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи;
Форму для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:
від 26 травня 2011 року № 1434/5 (z0629-11) "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 629/19367;
від 08 червня 2011 року № 1521/5 (z0694-11) "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 694/19432.
3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Банчука О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 червня 2020 року № 2209/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2020 р.
за № 598/34881

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (2939-17) .
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (2939-17) є Міністерство юстиції України або його територіальні органи.
1.4. Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
Уповноважені відповідно до законодавства посадові особи Міністерства юстиції України забезпечують першочергове підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на інформацію.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (2939-17) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) .

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Міністерства юстиції України або його територіальних органів із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Міністерству юстиції або його територіальним органам в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використати Форму для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи, затверджену цим наказом.
2.7. Форма запиту розміщуються на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України, його територіальних органах та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
2.8. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на вебсайті Міністерства юстиції України або його територіальних органах.
2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи.
2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
правових актів
Н. Железняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 червня 2020 року № 2209/5

ФОРМА

для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи

( Див. текст (z0598-20F51) )
Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
правових актів
Н. Железняк