БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.06.2020 № 279
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2020 р.
за № 585/34868

Про внесення змін до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020

З метою удосконалення процедури формування відкритого переліку незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером - юридичною особою (резидентом) для проведення перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести до розділу III Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 - 2020 (z0051-19) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2018 року № 1045, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2019 року за № 51/33022, такі зміни:
1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
"1) лист від АПУ про термін роботи суб'єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг;";
2) після пункту 9 доповнити новими пунктами 10 - 13 такого змісту:
"10. У разі зміни даних у відомостях та інформації щодо суб'єкта аудиторської діяльності, яка міститься в Переліку незалежних аудиторів, та інформації, яка підтверджує відповідність суб'єкта аудиторської діяльності критеріям, визначеним в додатку 1 до цього Порядку, суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний протягом 5 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, поінформувати Міністерство.
11. У разі зміни даних у відомостях та інформації суб'єкта аудиторської діяльності, який був включений до Переліку незалежних аудиторів, та встановлення Міністерством невідповідності суб'єкта аудиторської діяльності критеріям, визначеним у додатку 1 цього Порядку, виявлення факту неподання повідомлення у встановлений термін про зміну даних у відомостях та інформації суб'єкта аудиторської діяльності Комісія своїм рішенням рекомендує Міністерству виключити цього суб'єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів.
12. У разі звернення суб'єкта аудиторської діяльності до Міністерства щодо виключення з Переліку незалежних аудиторів цього суб'єкта аудиторської діяльності, аудитора (працівника суб'єкта аудиторської діяльності), внесення змін до контактів незалежного аудитора Міністерство без проведення засідання Комісії з цього питання вносить відповідні зміни до Переліку незалежних аудиторів, про що інформує Орган управління, Спільний технічний секретаріат, Аудиторський орган, Секретаріат Кабінету Міністрів України та АПУ.
13. У разі звернення суб'єкта аудиторської діяльності, який внесений до Переліку незалежних аудиторів, щодо включення аудитора (працівника суб'єкта аудиторської діяльності) до Переліку незалежних аудиторів Комісія приймає рішення з рекомендаціями щодо внесення змін до Переліку незалежних аудиторів без оголошення конкурсу за умови дотримання вимог підпунктів 2 - 4 пункту 2 розділу III цього Порядку.".
У зв'язку з цим пункти 10 - 12 вважати відповідно пунктами 14 - 16;
3) слово "Мінекономрозвитку" у всіх відмінках замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.
2. Департаменту міжнародних фінансових проектів в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської палати України
Заступник Державного секретаря
Кабінету Міністрів України
Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Т.О. Каменська
Т.В. Ковтун
О. Мірошніченко
І. Петрашко