БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.07.2020 N 2635/6/99-00-04-03-03-06/ІПК

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на звернення Підприємства щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), повідомляє.
Підприємство, основним видом господарської діяльності якого є виробництво тари з пластмас (код 22.22 КВЕД), запитує про порядок застосування податкової преференції, встановленої пп. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу (2755-17) в редакції Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) (далі - Закон N 466) за різних умов.
Підприємство не надало документів, підтверджуючих право власності на будівлі промисловості та віднесення її до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі - Класифікатор).
Щодо застосування пп. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу (2755-17) у випадку надання в оренду частини будівлі промисловості.
Змінами, внесеними Законом N 466 до пп. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу (2755-17) , з об'єктів оподаткування податком виключені будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Класифікатора, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.
Отже, починаючи з 23.05.2020 р. (з дати набрання чинності змінами, внесеними до Кодексу Законом N 466) у суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B- F КВЕД ДК 009:2010, при здійсненні ними операцій з надання в оренду будівель промисловості, які перебувають у їх власності та належать до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Класифікатора, виникають податкові зобов'язання з Податку.
У суб'єкта господарювання при здачі в оренду частини (площі) будівлі промисловості виникають податкові зобов'язання з Податку в частині таких площ будівлі промисловості.
Перший звітний період, за який платники Податку мають звітувати по операціях з надання в оренду об'єктів нерухомості, визначених підпункту "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу (2755-17) , є II квартал 2020 року.
У податкових деклараціях з Податку за II квартал 2020 року податкові зобов'язання визначаються пропорційно кількості днів II кварталу перебування в оренді об'єктів нерухомості (будівель промисловості) починаючи з 23.05.2020 р.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).