БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2020 р. № 566
Київ

Про внесення змін до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (143-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 "Деякі питання управління об’єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687; 2019 р., № 97, ст. 3202), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 566

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. У разі визначення кандидатури представника держави до складу наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства суб’єкт управління подає інформацію про підприємство (товариство), а саме: інформацію про фінансово-економічний стан підприємства, товариства - відомості про баланс ( форма № 1 (z0336-13) ), звіт про фінансові результати ( форма № 2 (z0336-13) ), пропозиції щодо кандидатури представників держави та документи, що підтверджують відповідність такої кандидатури вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, та інформацію щодо членства та визначення такого кандидата до складу інших наглядових рад комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення), утвореному відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (777-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202). Комітет з призначення висловлює свою позицію щодо такої кандидатури в строк до 30 календарних днів з дати надходження відповідних матеріалів від суб’єкта управління. У разі коли у визначений строк комітетом з призначення не висловлено позицію щодо поданої кандидатури, вона вважається підтриманою.
Відповідні матеріали подаються українською та англійською мовами на адресу електронної пошти секретаріату комітету з призначення.
Розгляд комітетом з призначення пропозицій щодо кандидатур представників держави здійснюється відповідно до пунктів 21-40 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (777-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.
У разі непідтримання комітетом з призначення кандидатури представника держави суб’єкт управління у 15-денний строк з дати прийняття такого рішення подає пропозицію щодо іншої кандидатури представника держави комітету з призначення, яка розглядається на засіданні комітету за участю представників суб’єкта управління.
У разі непідтримання комітетом з призначення поданих відповідно до абзаців першого та четвертого цього пункту кандидатур представника держави визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади у 15-денний строк з дати прийняття рішення комітетом з призначення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення кандидатури представника держави до складу наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, який не підлягає погодженню заінтересованими органами.
9. До проекту рішення Кабінету Міністрів України додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради, копія документа про освіту, копії паспорта і у разі наявності трудової книжки, а також інформація та документи, визначені в абзаці першому пункту 8 цього Порядку.".