БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.07.2020 N 2673/6/99-00-05-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно визначення об'єкту оподаткування та обов'язку подання декларації акцизного податку, повідомляє.
У звернені Підприємство зазначає, що планує здійснювати виробництво та реалізацію тільки електричної енергії з відновлювальних джерел енергії (СЕС). Для здійснення зазначеної діяльності Підприємство отримало ліцензію, згідно якої місцем провадження господарської діяльності вказана Мережева сонячна станція наземного розміщення.
Підприємство просить надати роз'яснення на питання:
Чи потрібно Підприємству подавати декларацію акцизного податку?
Що буде об'єктом оподаткування акцизним податком, якщо Підприємство почне господарську діяльність з виробництва і реалізації електроенергії з відновлювальних джерел?
Згідно із статті 1 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII (далі - Закон N 2019) виробник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії.
Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії (п. 1 ст. 8 Закону N 2019).
Повідомляємо, що 16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) (далі - Закон N 466).
До підакцизних товарів належить, зокрема, але не виключно електрична енергія ( п. 215.1 ст. 215 Кодексу (2755-17) ).
З урахуванням змін, внесених до Кодексу (2755-17) Законом N 466 (466-20) платниками акцизного податку з електричної енергії є, зокрема:
особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України (пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (2755-17) );
особа - суб'єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України (пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (2755-17) );
виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії (пп. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (2755-17) ).
До об'єктів оподаткування акцизним податком належать, зокрема, операції з:
реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу (2755-17) );
ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України (пп. 213.1.3 п. 213.1 ст. 213 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до пп. 214.1.3 п. 214.1 ст. 214 Кодексу (2755-17) базою оподаткування з акцизного податку є вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, обчислена на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (2755-17) .
Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії дорівнює частці обсягу реалізованої виробленої ним електричної енергії у загальному обсязі реалізації електричної енергії виробника від загальної вартості реалізованої виробником електричної енергії у такому звітному періоді.
Водночас, операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії відноситься до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню (пп. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу (2755-17) ).
Відновлювальні джерела енергії - джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів (пп. 14.1.29 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до пункту 223.2 статті 223 Кодексу (2755-17) подають декларацію з акцизного податку за затвердженою формою контролюючому органу за місцем реєстрації, платники податку визначені пунктом 212.1 статті 212 Кодексу (2755-17) (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 1, 215.3.5 2, 215.3.6, 215.3.7,215.3.8 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (2755-17) ).
Отже, податковий обов'язок щодо подання декларації акцизного податку виникатиме у виробника електричної енергії та обов'язок щодо сплати акцизного податку при наявності об'єкта оподаткування - реалізації виробленої ним електричної енергії.
Звертаємо увагу, що п. 49.21 ст. 49 Кодексу (2755-17) платники, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (2755-17) , а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.
Оскільки, відповідно до пп. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу (2755-17) , операції з реалізації електричної енергії виробленої з відновлювальних джерел енергії, про що є відповідне свідоцтво, не підлягають оподаткуванню акцизним податком, то з дати початку реалізації електричної енергії виробленої з відновлювальних джерел енергії Підприємство звільняється від оподаткування акцизним податком, але обов'язок у поданні декларації з акцизного податку - залишається.
Зазначаємо, що відповідно до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 (z0105-15) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 року N 841 (z1365-16) ), платник податку - виробник електричної енергії подає до контролюючого органу за місцем реєстрації, декларацію акцизного податку із розділом Е та Додаток 7 до декларації "Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії". При цьому, заповнюється загальна частина декларації. У разі відсутності об'єктів оподаткування у відповідних графах розділу Е проставляється "0". У Додатку 7 заповнюються графи 1 - 3, в інших графах, у разі відсутності об'єктів оподаткування, проставляється "0".
Зазначаємо, що відповідно до змін внесених до декларації у Додатку 4 "Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою" не зазначаються обороти, які не підлягають оподаткуванню.
Відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу (2755-17) платник податків може подати, у разі необхідності, доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.
Отже, з метою відображення оборотів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до пп. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу (2755-17) , Підприємство може подати до контролюючого органу інформацію про зазначені обсяги, в формі додатка 10 до декларації "Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу" із внесенням реквізитів наведених у Додатку 4 до декларації.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.