БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
05 червня 2020 року № 96-20 (z0555-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 556/34839

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються НАДС, його територіальними органами за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли НАДС, його територіальні органи є належним розпорядником інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби виготовлення більше 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи.
Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується починаючи з 11 сторінки.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідним структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату НАДС або його територіального органу.
6. Структурний підрозділ апарату НАДС або його територіального органу у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату НАДС або його територіального органу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату НАДС або його територіального органу протягом одного робочого дня виписує Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу апарату НАДС, до компетенції якого належать питання забезпечення доступу до публічної інформації, або структурному підрозділу територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
Відповідь на запит разом з Рахунком надається запитувачу інформації разом з 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок НАДС або його територіального органу структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату НАДС або його територіального органу передає структурному підрозділу апарату НАДС або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату НАДС або його територіального органу з проставленням власного ім'я, прізвища та поточної дати.
10. Інша частина запитуваних документів надається протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати Рахунка.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.
Начальник Управління
стратегічного планування
та аналізу політики
Г. Балковенко
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є НАДС,
його територіальні органи
(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0556-20F27) )
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є НАДС,
його територіальні органи
(пункт 7)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0556-20F28) )