БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 липня 2020 р. № 613
Київ

Про виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 923 від 09.10.2020 (923-2020-п) № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству охорони здоров’я 4728965 тис. гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на безповоротній основі (видатки розвитку).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 923 від 09.10.2020 (923-2020-п) )
2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, що додається.
3. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (228-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою "Придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
4. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 613

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Медичні закупівлі України", що належить до сфери управління МОЗ.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, необхідного для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, за переліком згідно з додатком.
4. Порядок взаємодії між МОЗ як головним розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів, медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, затверджуються наказом МОЗ в установленому порядку.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
5. МОЗ здійснює розподіл обладнання між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій для забезпечення приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах відповідно до заявок, складених зазначеними структурними підрозділами.
6. Опорні заклади охорони здоров’я у госпітальних округах, які забезпечуються обладнанням, визначаються МОЗ відповідно до переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року (23-2020-р) , затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 411).
7. Закупівля обладнання за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. МОЗ забезпечує використання бюджетних коштів, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК

обладнання, необхідного для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах

Код згідно з УКТЗЕД (674-20)
Назва товару (медичного виробу)
9018
Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019: 35616 - Система ендоскопічної візуалізації)
9022
Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії (НК 024:2019:37623 Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова)
9022
Томограф комп’ютерний