БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2020 № 455
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 631/34914

Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (227-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
вартість одного ліжко-дня путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" у сумі 602,00 грн (шістсот дві гривні 00 коп.) для путівок, що будуть придбані за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія";
вартість путівки в сумі 12 642,00 грн (дванадцять тисяч шістсот сорок дві гривні 00 копійок).
2. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О.П.) та Департаменту фінансового забезпечення (Задніпрянець В.А.) при затвердженні розподілу путівок для оздоровлення дітей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" керуватися пунктом 1 цього наказу.
3. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 28 січня 2020 року № 55 (z0162-20) "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2020 року за № 162/34445.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.
Міністр
М. Лазебна
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
С. Марченко
Л. Денісова