БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2020 № 1455
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2020 р.
за № 648/34931
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 106 від 22.01.2021 (z0269-21) )

Про затвердження величини критерію "склав" для інтегрованого тестового іспиту "КРОК" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2477 від 30.10.2020 (z1135-20) )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 (334-2018-п) "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", пункту 2 розділу V Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів (z0279-19) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити величини критерію "склав" для інтегрованого тестового іспиту "КРОК" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту:
для іспиту з іноземної мови професійного спрямування на рівні 30,5% правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
для інтегрованого тестового іспиту "Крок 1" на рівні 60,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
для інтегрованого тестового іспиту "Крок 1" у 2020 році на рівні 55,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань.
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2477 від 30.10.2020 (z1135-20) )
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 квітня 2019 року № 931 (z0441-19) "Про критерії успішного складання інтегрованого тестового іспиту "КРОК" та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 року за № 441/33412.
3. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.О.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Л. Мандзій
Л. Денісова