БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.06.2020 р. N 2479/6/99-00-05-01-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Платник податків звернувся з наступними питаннями:
1. Який встановлено Законом граничний термін для платника податків на подання скарги на податкові повідомлення-рішення та вимоги по ЄСВ, якщо вони були винесені податковим органом 24.04.2020 р. та отримані платником податків 29.04.2020 р.?
2. Якщо скарга на податкові повідомлення-рішення подається в останній день, тобто 31.05.2020 р., то коли зобов'язання за даними податковими повідомленнями-рішеннями вважаються узгодженими?
3. Чи має право податковий орган в період до 31.05.2020 р. надсилати платнику податків податкові вимоги щодо податкових зобов'язань з ЄСВ, визначених в повідомленнях-рішеннях (вимогах, рішеннях), якщо вони були винесені податковим органом 24.04.2020 р.?
Щодо питання 1 та питання 3
Згідно з нормами статті 56 Кодексу (2755-17) , які регламентують порядок оскарження рішень контролюючих органів встановлено, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Проте, відповідно до пункту 528 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (2755-17) встановлено, що тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтею 56 цього Кодексу (2755-17) (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 цього Кодексу (2755-17) .
З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення (абзац 5 пункту 528 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (2755-17) ).
Таким чином, перебіг строку для подання скарги на податкове повідомлення-рішення та розгляду такої скарги контролюючим органом починається з першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Відповідно до абзацу шостого частини 4 статті 25 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464-VI (2464-17) ) скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до податкового органу вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це податкового органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску. Не підлягають оскарженню зобов'язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником.
Так, відповідно до пункту 913 розділу VIII Прикінцевих та Перехідних Положень Закону N 2464-VI (2464-17) (зі змінами згідно із Законом України від 30.03.2020 р. N 540-ІХ (540-20) ) встановлено, що тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений цим Законом строк розгляду скарг платників податків єдиного внеску, що надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених частиною четвертою статті 25 Закону 2464-VI (2464-17) .
Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
Отже, законодавством встановлено тимчасове зупинення строків розгляду для контролюючого органу скарг платників податків єдиного внеску.
Водночас скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається платником податків у відповідності до вимог абзацу шостого частини 4 статті 25 Закону 2464-VI (2464-17) . Тобто, якщо платник отримав вимогу про сплату єдиного внеску 29.04.2020 р., то скарга на таку вимогу подається протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску.
Щодо питання 2
Відповідно до пункту 56.1 статті 56 Кодексу (2755-17) рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
Податкове повідомлення-рішення вважається узгодженим з дня закінчення процедури адміністративного оскарження (за результатами якого прийнято відповідне рішення) та/або з дня набрання судовим рішенням законної сили якщо таке рішення контролюючого органу оскаржувалось в судовому порядку.
Разом з тим, наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дають змогу ідентифікувати предмет запиту.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальних характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.