БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 липня 2020 р. № 592
Київ

Про виділення коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1014 від 28.10.2020 (1014-2020-п) № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству культури та інформаційної політики 777 778 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
580 966,6 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
81 933,2 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи;
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) ) ( Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
32 190 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування з метою підтримки створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту суб’єктами кінематографії, створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв’язку з обмежувальними заходами, введеними внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
2000 тис. гривень (видатки розвитку) на безповоротній основі - для розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей з метою забезпечення дистанційного доступу населення до оцифрованих об’єктів нерухомої культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв’язку з обмежувальними заходами, введеними внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
34 403,1 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
46 285,1 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для покриття витрат, пов’язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: на оплату комунальних послуг (28 000 тис. гривень, з яких 750,2 тис. гривень - для бюджетних установ), пожежну безпеку та охорону у закладах культури, які перебувають у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.
( Абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.
3. Установити, що у 2020 році обмеження щодо обсягу фінансової підтримки, що передбачене пунктом 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами (247-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 825; 2012 р., № 38, ст. 1420; 2020 р., № 39, ст. 1277), не поширюється на національні театри, національні художні колективи, концертні організації, національні і державні циркові організації, які отримали кошти із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, в частині додаткових видатків на компенсацію витрат, не забезпечених власними доходами та надходженнями.
4. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) скоротити обсяг видатків споживання за бюджетною програмою 1201120 "Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю" на суму 1 000 000 тис. гривень та збільшити видатки за бюджетною програмою 3511380 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 1 000 000 тис. гривень.
5. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 р. № 308 (308-2020-п) "Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1199) такі зміни:
1) в абзаці першому цифри "6000000" замінити цифрами "5000000";
2) в абзаці другому цифри "4723000" замінити цифрами "3723000".
6. Забезпечити:
1) Міністерству культури та інформаційної політики - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - погодження скорочення видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 4 та 5 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
3) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 592

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МКІП.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, - бюджетна установа "Український культурний фонд" (далі - Фонд), яка належить до сфери управління МКІП;
за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, - державна установа "Український інститут книги" (далі - Інститут), яка належить до сфери управління МКІП;
( Абзац п’ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
за напрямами, визначеними підпунктами 6 і 7 пункту 4 цього Порядку, - підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління МКІП.
3. Бюджетні кошти використовуються з метою підтримки сфери культури, туризму та креативних індустрій, які зазнали втрат у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Бюджетні кошти, отримані розпорядниками бюджетних коштів належного рівня, використовуються відповідно до пункту 3 цього Порядку виключно для:
1) надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);
2) надання грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи;
( Підпункт 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
4) виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;
5) розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей (далі - ресурс);
6) закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни;
7) покриття витрат, пов’язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
5. Підтримка сфери культури, креативних індустрій та туризму у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється у вигляді надання грантів інституційної підтримки за рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 4 цього Порядку.
6. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати:
для надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій;
пов’язані з адмініструванням та оцінюванням проектів працівниками та експертами експертних рад Фонду.
У разі прийняття Фондом рішення про надання гранту інституційної підтримки з грантоотримувачем укладається відповідний договір про надання гранту, невід’ємною частиною якого є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затвердженими грантоотримувачем та узгодженими з Фондом. Фонд видає наказ, в якому зазначаються найменування грантоотримувача, сума гранту, порядок подання звітності.
Типи та види витрат визначаються нормативами Фонду.
Фонд може здійснювати фінансування гранту інституційної підтримки частинами (траншами) у розмірах та у строки, що визначені у договорі про надання гранту.
Витрати на поточну діяльність Фонду, діяльність експертних рад Фонду здійснюються в розмірі, передбаченому Законом України "Про Український культурний фонд" (1976-19) .
7. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, Інститут здійснює інституційну підтримку суб’єктів видавничої справи (видавців) незалежно від форми власності для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку.
Порядок надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи за рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом 2 пункту 4 цього Порядку, затверджується МКІП за погодженням з Мінфіном.
Типи та види витрат визначаються в Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи .
Типова форма договору про надання інституційної підтримки у формі гранту затверджується МКІП.
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
9. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати:
для покриття витрат, пов’язаних з проведенням МКІП відбору кінопроектів, на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;
для покриття витрат на виробництво (створення) та розповсюдження або на реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійних серіалів патріотичного спрямування.
( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1014 від 28.10.2020 (1014-2020-п) )
Витрати на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування здійснюються в обсязі не більш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) або реалізації окремого періоду (етапу) виробництва (створення) відповідного телевізійного серіалу за умови підтвердження виробником телевізійного серіалу наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва (створення) або реалізації окремого періоду (етапу) виробництва (створення) телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) або реалізації окремого періоду (етапу) виробництва (створення) відповідного телевізійного серіалу.
( Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1014 від 28.10.2020 (1014-2020-п) )
Відбір проектів здійснюється на конкурсній основі експертною радою при МКІП з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.
Порядок проведення відбору телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затверджується МКІП.
МКІП укладає з виробником телевізійного серіалу патріотичного спрямування договір, невід’ємною частиною якого є кошторис витрат з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.
Перелік проектів, які отримують фінансову підтримку на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування, затверджується наказом МКІП.
10. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати на оплату послуг з розроблення необхідних технічних завдань, на придбання програмного забезпечення та програмних продуктів, придбання технічного обладнання для збереження даних із дотриманням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Ресурс та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності. Власником ресурсу є МКІП. Майнові та авторські права належать власнику ресурсу. Власник ресурсу має право визначити адміністратора такого ресурсу, а також уповноважених осіб щодо його наповнення та адміністрування даних.
11. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати на закупівлю медичних масок або респіраторів, захисних рукавичок, детергентів, паперових рушників, засобів для дезінфекції рук, поверхонь, приміщень з метою покриття потреби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, для запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, які отримують бюджетні кошти, передбачені за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 4 цього Порядку, затверджується наказом МКІП.
12. За рахунок бюджетних коштів, передбачених за напрямом, визначеним підпунктом 7 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати виключно для покриття витрат, пов’язаних з оплатою комунальних послуг, пожежної безпеки та охорони у закладах культури, що належать до сфери управління МКІП.
Перелік закладів культури, які отримують бюджетні кошти, передбачені за напрямом, визначеним підпунктом 7 пункту 4 цього Порядку, затверджується наказом МКІП.
13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.
У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, передбачені за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, передбачається здійснення попередньої оплати до кінця поточного бюджетного періоду.
( Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, передбачені за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку, передбачається попередня оплата на строк не більше трьох місяців.
14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. МКІП подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.