БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 липня 2020 р. № 853-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 875 від 18.08.2021 (875-2021-п) )
1. Затвердити план заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом з органами державної влади:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для досягнення очікуваних результатів і показників, зокрема щодо осіб з інвалідністю, зазначених в Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року (66-2020-р) ;
подавати щороку до 10 лютого та 10 серпня Міністерству економіки інформацію про стан виконання плану заходів.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 875 від 18.08.2021 (875-2021-п) )
3. Міністерству економіки щороку до 1 березня та 1 вересня забезпечувати подання Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання плану заходів.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 875 від 18.08.2021 (875-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2020 р. № 853-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні виконавці
Індикатори виконання заходу
Популяризація принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу в Україні, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
1.
Популяризація принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу в Україні відповідно до положень Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини та Глобального договору ООН, а також позитивного досвіду та практики суб’єктів господарської діяльності щодо соціально відповідального бізнесу
постійно
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (за згодою)
торгово-промислові палати (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
проведено заходи інформаційного характеру, зокрема, поширено інформаційні, аналітичні матеріали, проведено семінари, засідання за круглим столом, експертні консультації
2.
Популяризація секторальних керівництв Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема щодо відповідального ведення бізнесу для інституціональних інвесторів, комплексної перевірки конструктивної взаємодії із заінтересованими сторонами у видобувному секторі, для відповідальних ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції та у сфері виробництва одягу та взуття, стосовно процедур перевірки щодо відповідального ведення бізнесу
постійно
Мінекономіки
Міндовкілля
Національний банк (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (за згодою)
торгово-промислові палати (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
підготовлено презентаційні матеріали
проведено заходи інформаційного характеру, зокрема, поширено інформаційні, аналітичні матеріали
проведено семінари, засідання за круглим столом, експертні консультації
3.
Розроблення та реалізація плану національних та регіональних заходів щодо популяризації Цілей сталого розвитку, адаптованих для України, зокрема популяризація їх впровадження суб’єктами господарської діяльності
постійно
Мінекономіки
Мінрегіон
Мінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
агенції системи ООН в Україні
(за згодою)
суб’єкти господарювання (за згодою)
реалізовано комплексні заходи щодо інформування громад та суб’єктів господарської діяльності про Цілі сталого розвитку та стан їх досягнення в Україні
включено відповідні заходи до стратегій регіонального розвитку
посилено соціальну відповідальність бізнесу (політика із соціальної відповідальності бізнесу включає, зокрема, визначення пріоритетних цілей сталого розвитку, інтеграцію їх у власні бізнес-стратегії, відстеження стану виконання заходів, визначених Цілями сталого розвитку, та розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті суб’єкта господарської діяльності)
4.
Популяризація участі суб’єктів господарської діяльності в організації та підтримці системи охорони навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи
постійно
Міндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (за згодою)
торгово-промислові палати (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
проведено заходи інформаційного характеру, зокрема, поширено інформаційні, аналітичні матеріали, проведено семінари, засідання за круглим столом, експертні консультації
5.
Підвищення обізнаності суб’єктів господарської діяльності з питань збереження навколишнього природного середовища, пропагування та стимулювання сталого використання природних ресурсів, відтворення екосистем, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, використання екологічно безпечних та енергоефективних технологій з урахуванням міжнародних зобов’язань України
постійно
Міндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (за згодою)
торгово-промислові палати (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
проведено заходи інформаційного характеру, поширено інформаційні, аналітичні матеріали
6.
Забезпечення здійснення заходів з недопущення неконтрольованого поширення генетично модифікованих організмів, а також моніторингу впливу генетично модифікованих організмів на об’єкти природного середовища
постійно
Міндовкілля
Мінекономіки
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
здійснено заходи інформаційного та консультаційного характеру, поширено інформаційно-аналітичні матеріали
7.
Проведення семінарів та тренінгових заходів стосовно політики соціально відповідального бізнесу для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування
-"-
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
громадські організації (за згодою)
проведено семінари та тренінги для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування
8.
Забезпечення проведення та участі в інформаційно-просвітницьких кампаніях, зокрема тренінгах та зустрічах, працівників суб’єкта господарської діяльності з представниками соціально відповідального бізнесу, органів державної влади, громадського сектору щодо заохочення до свідомого вибору доброчесної поведінки на противагу корупційним практикам
постійно
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
Національне агентство з питань запобігання корупції (за згодою)
Рада бізнес-омбудсмена (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
проведено та взято участь в інформаційно-просвітницьких кампаніях, зокрема тренінгах та зустрічах
9.
Популяризація принципів відповідальної управлінської освіти (PRME) серед університетської спільноти
-"-
МОН
громадські організації (за згодою)
проведено заходи інформаційного характеру
Підготовка та надання суб’єктам господарської діяльності рекомендацій щодо впровадження політики соціально відповідального бізнесу
10.
Підготовка рекомендацій суб’єктам господарської діяльності для:
1) удосконалення стратегій діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища
2) пошуку нових можливостей для підвищення екологічних показників діяльності
Грудень 2021 року
Міндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
підготовлено відповідні рекомендації
11.
Підготовка рекомендацій щодо впровадження суб’єктами господарської діяльності систем екологічного управління відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування"
Грудень 2025 року
Міндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
підготовлено відповідні рекомендації
12.
Підготовка рекомендацій суб’єктам господарської діяльності щодо удосконалення стратегій діяльності в частині врахування принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу, впровадження ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) "Настанови щодо соціальної відповідальності"
грудень
2021 року
Мінекономіки
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
-"-
13.
Підготовка рекомендацій щодо:
1) впровадження на підприємствах сучасних систем управління безпекою та гігієною праці; розбудови дієвої ефективної системи профілактичних заходів, адресної підтримки підприємств у підвищенні рівня безпеки праці, модернізації виробництва, впровадження міжнародних практик з урахуванням позитивного досвіду країн ЄС у цій сфері
2) створення служб гігієни праці на підприємствах відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 120 (993_063)
та № 161 (993_042)
і директив ЄС з метою забезпечення якісного медичного обстеження та обслуговування працівників, своєчасного виявлення ознак профзахворювань та їх попередження, проведення своєчасних та якісних лікувально-профілактичних заходів; модернізації системи управління охороною праці на підприємствах на основі принципів управління професійними та виробничими ризиками, своєчасного їх виявлення, оцінки та усунення відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері та Рамкової директиви 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. "Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи"
грудень 2021 року
Мінекономіки
МОЗ
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
громадські організації (за згодою)
Фонд соціального страхування (за згодою)
підготовлено відповідні рекомендації
14.
Підготовка рекомендацій щодо впровадження на підприємствах інноваційних екологічно безпечних та енергоефективних технологій
Грудень 2021 року
Міненерго
Міндовкілля
Держенергоефективності
підготовлено відповідні рекомендації
Заохочення суб’єктів господарської діяльності до реалізації відкритої політики щодо розкриття інформації. Підвищення рівня знань працівників з питань соціальної відповідальності
15.
Популяризація підготовки нефінансової звітності відповідно до Стандартів звітності зі сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності та ESG критеріїв (екологічних, управлінських та соціальних)
постійно
Мінекономіки
Мінфін
Міндовкілля
громадські організації (за згодою)
державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
проведено заходи інформаційного характеру
16.
Аналіз стану відкритості інформації, що публікується на сайтах суб’єктів господарської діяльності, зокрема оприлюдненого звіту про управління відповідно до Порядку подання фінансової звітності (419-2000-п)
, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419
щороку починаючи з другого півріччя 2021 року
Мінекономіки
Мінфін
Національний банк (за згодою)
громадські організації (за згодою)
підготовлено аналітичну записку щодо індексу прозорості сайтів суб’єктів господарської діяльності
17.
Підготовка пропозицій та забезпечення проведення відповідної професійної підготовки працівників з питань охорони навколишнього природного середовища, здоров’я і безпеки, зокрема правильного поводження з небезпечними матеріалами та запобігання аваріям з екологічними наслідками у контексті запровадження підходів соціально відповідального бізнесу
постійно починаючи з 2022 року
державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"
Міндовкілля
МОН
НАДС
підготовлено відповідні пропозиції
включено зазначені питання до програм підвищення кваліфікації та професійної підготовки
розроблено відповідні програми
проведено професійну підготовку
18.
Забезпечення розроблення та включення до програм підвищення кваліфікації державних службовців модулів з питань соціально відповідального бізнесу
постійно
НАДС
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
громадські організації (за згодою)
розроблено та включено до програм підвищення кваліфікації державних службовців модулів з питань соціально відповідального бізнесу, проведено відповідне навчання
19.
Підготовка пропозицій щодо підтримки наукових досліджень у сфері соціально відповідального бізнесу на національному та регіональному рівнях
червень
2021 року
МОН
Мінекономіки
Мінрегіон
Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції
Інтеграція принципів соціальної відповідальності в діяльність компаній в Україні
20.
Розроблення та впровадження політики із соціальної відповідальності та внесення питань корпоративної соціальної відповідальності у діяльність суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки
постійно
суб’єкти управління об’єктами державної власності
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
громадські організації (за згодою)
впроваджено політику із соціальної відповідальності бізнесу, відповідну інформацію розміщено на офіційному
веб-сайті компанії
21.
Інтеграція заходів у сфері бізнесу та прав людини до документів стратегічного характеру у сфері прав людини
Червень 2021 року
Мін’юст
Мінекономіки
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
громадські організації (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
громадські організації (за згодою)
інтегровано заходи у сфері бізнесу та прав людини
22.
Внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (2210-14)
, зокрема в частині вдосконалення поняття монопольного (домінуючого) становища
Червень 2021 року
Антимонопольний комітет (за згодою)
подано на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт
Моніторинг і оцінка розвитку соціальної відповідальності в Україні. Поширення інформації про розвиток соціально відповідального бізнесу
23.
Запровадження щорічного конкурсного відбору суб’єктів господарської діяльності з високим рівнем соціальної відповідальності
щороку починаючи з грудня 2021 року
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
прийнято відповідний нормативно-правовий акт
проведено конкурс з визначення суб’єктів господарської діяльності з високим рівнем соціальної відповідальності та опубліковано результати
24.
Забезпечення функціонування офіційного веб-порталу Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства і розміщення на ньому інформації про діяльність Національного контактного пункту та здійснені заходи щодо популяризації принципів і стандартів соціально відповідального бізнесу
2022 рік
Мінекономіки
забезпечено функціонування офіційного веб-порталу Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства
25.
Забезпечення проведення щорічного опитування суб’єктів господарської діяльності щодо обізнаності стосовно принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу та впровадження їх у свою діяльність
щороку до 1 грудня починаючи з 2021 року
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади
громадські організації (за згодою)
опубліковано результати опитування
26.
Підготовка огляду щодо стану та розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні
Грудень 2025 року і грудень 2030 року
Мінекономіки
громадські організації (за згодою)
бізнес-асоціації (за згодою)
підготовлено та презентовано огляд