БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.08.2020 N 3187/ІПК/99-00-04-03-03-06
Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо справляння рентної плати для користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство як платник Рентної плати, посилаючись на набрання з 23.05.2020 р. чинності змін, внесених Законом України від 16.01.2020 р. N 466-ХІ (466-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України (2755-17) щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон), зокрема у частині зміни ставок Рентної плати, критеріїв застосування коригуючих коефіцієнтів до них та їх розміру (п. 252.22 ст. 252 Кодексу (2755-17) ), а також порядку визначення фінансового результату від провадження господарської діяльності із видобування корисних копалин, запитує про застосування "виробничого методу" до нарахування амортизації та про порядок декларування податкових зобов'язань з Рентної плати у 2020 році.
Оскільки базовим звітним (податковим) періодом для Рентної плати є календарний квартал (п. 257.1 ст. 257 Кодексу (2755-17) ), то декларування податкових зобов'язань з Рентної плати за II квартал 2020 року слід здійснювати шляхом складання окремих додатків до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. N 719 (z1051-15) , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.09.2015 р. N 1051/27496 (z1051-15) , у яких сума податкових зобов'язань з Рентної плати за кожним відповідним видом товарної продукції обчислюється:
за період з 01.04.2020 р. по 22.05.2020 р. - за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок Рентної плати та коефіцієнтів до них, що діяли до набрання чинності Законом;
за період з 23.05.2020 р. по 30.06.2020 р. - за обсяг товарної продукції видобутої за такий період, із застосуванням ставок Рентної плати та коефіцієнтів до них, що визначені Законом.
Разом з тим відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначається платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20 000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Цей критерій застосовується до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22.05.2020 р. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23.05.2020 р. продовжують амортизуватися у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 000 гривень.
Враховуючи положення пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) в цілях оподаткування починаючи з 23.05.2020 р. матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20 000 гривень, не належать до основних засобів.
Відповідно до п. 49.19 ст. 49 Кодексу (2755-17) якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені п. 49.18 ст. 49 Кодексу (2755-17) для такого базового звітного (податкового) періоду, крім податкової декларації з податку на прибуток та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік.
Враховуючи, що відповідно до п. 49.19 ст. 49 Кодексу (2755-17) для цілей податку на прибуток підприємств базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал, то платники, які прийняли рішення про застосування з II кварталу 2020 року "виробничого" методу нарахування податкової амортизації до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом, зобов'язані провести інвентаризацію цих об'єктів основних засобів станом на 01.04.2020 р. Водночас зауважуємо, що Кодекс не передбачає можливості прийняти зазначене рішення після 31.12.2020 р.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).