БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.07.2020 № 12-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 630/34913

Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України (280-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1134 (1134-2019-п) "Деякі питання спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги" правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.
2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О.) разом з юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.
Голова правління
Є. Капінус
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Міністр соціальної політики України
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. Вискуб
В. Петров
М. Лазебна
Г. Осовий
Р. Іллічов
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02 липня 2020 року № 2267/5
Постанова правління
Пенсійного фонду України
02 липня 2020 року № 12-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 630/34913

ПОРЯДОК

подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (2464-17) , постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1134 (1134-2019-п) "Деякі питання спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги" з метою визначення процедури подання Пенсійним фондом України інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр застрахованих осіб) на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) для підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про безоплатну правову допомогу" (3460-17) , "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (2464-17) .
3. Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд України надає інформацію про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, розмір призначених пенсій, що міститься у Реєстрі застрахованих осіб, щодо осіб, які звернулись за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, для підтвердження їх належності до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.
4. Надання інформації здійснюється на центральному рівні в електронній формі шляхом надання відповідей на запити центрів через Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - інформаційний обмін).
5. Суб’єктами інформаційного обміну є:
Пенсійний фонд України;
Координаційний центр з надання правової допомоги.
Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасність, достовірність та повноту надання інформації.

II. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

1. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційні системи), механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну визначаються відповідними суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються, зокрема протоколами, договорами про інформаційну взаємодію, відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.
2. Інформаційний обмін в порядку інформаційної взаємодії здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , інших нормативно- актів.
3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційного обміну засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку систем, визначених в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційного обміну може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
4. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. При інформаційному обміні відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційного обміну упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.
2. Для захисту інформації використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.
3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційного обміну виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції
Міністерства юстиції України
О. Олійник
Директор Департаменту
інформаційних систем
та електронних реєстрів
Пенсійного фонду України
О. Малецький