БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2020 № 525
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2020 р.
за № 711/34994

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (740-2011-п) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України;
2) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України (z0712-20) .
2. Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України (Бондар Н.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13 липня 2020 року № 525
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2020 р.
за № 711/34994

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України

№ з/п
Послуга, що надається
Вартість виготовлення однієї сторінки
1
2
3
1
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
2
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
3
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
4
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
__________
Примітка.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
Директор
Департаменту забезпечення
діяльності апарату
Міністерства внутрішніх
справ України
Н. Бондар