БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2020 № 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2020 р.
за № 707/34990
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки України № 383 від 23.12.2020 (z0052-21) )

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 08 травня 2020 року за № 2334, № 2335, № 2338, 19 травня 2020 року за № 2343, 01 червня 2020 року за № 2363, 04 червня 2020 року за № 2377, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 08 травня 2020 року за № 2336, № 2337, № 2339, № 2340, 19 травня 2020 року за № 2344, 29 травня 2020 року за № 2368, № 2369, 01 червня 2020 року за № 2362, 04 червня 2020 року за №№ 2379-2381, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (z0902-05) , затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, що додаються.
2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
09 липня 2020 року № 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2020 р.
за № 707/34990

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 7 Загальних положень:
абзац тридцять другий викласти в такій редакції:
"Документи кодованого зв’язку - кодові, сигнально кодові, переговорні, номенклатурні, сигнальні таблиці, кодовані топографічні карти, а також засоби перекодування, що застосовуються разом з ними.";
після абзацу сорок першого доповнити новим абзацом сорок другим такого змісту:
"Ключовий елемент до документу кодованого зв’язку - складова частина документа кодованого зв’язку (таблиці показових груп, таблиці ключових груп, ключові вкладиші, засоби перекодування тощо), яка використовується для закодування (розкодування), перекодування секретних та службових повідомлень.".
У зв’язку з цим абзаци сорок другий - сто шістдесят другий вважати відповідно абзацами сорок третім - сто шістдесят третім;
абзац сто сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Скрите управління військами (силами) - управління військами (силами), що організовано з дотриманням вимог скритності та має за мету збереження в таємниці від противника та інших сторонніх осіб секретної інформації щодо управління військами (силами) та/або їх діяльності і визначає комплекс заходів щодо впровадження та безумовного дотримання вимог режиму секретності, технічного захисту інформації, криптографічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам з використанням засобів та систем захисту інформації та протидії.".
2. У Відомостях, що становлять державну таємницю (z0902-05) :
1) у розділі 1:
статтю 1.5.6 викласти в такій редакції:
"
1.5.6
Відомості про зміст ключових елементів до документів кодованого зв’язку ЗС, які призначені для кодування секретної інформації та/або порядок (правила) їх використання
Т
5
ЗС
";
статті 1.6.4, 1.6.5 викласти в такій редакції:
"
1.6.4
Відомості про рівні розвіддоступності засобам технічних розвідок військових об’єктів (зразків озброєння чи військової техніки)
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
НГУ
СЗР
у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази, їх розвідувальних органів (та до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; НГУ; ДССЗЗІ; СЗР
ЦТ
10
у цілому щодо: бригади, полку, окремого батальйону (та до них прирівняних) ЗС; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення, підрозділу розвідувального органу ДПС; Головного управління, оперативно-територіального об’єднання, угруповання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ; Адміністрації ДССЗЗІ, її територіального органу, територіального підрозділу, закладу і установи ДССЗЗІ; підрозділу СЗР;
щодо окремого військового об’єкта (зразка озброєння чи військової техніки)
Т
5
1.6.5
Відомості про зміст заходів щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, захисту від несанкціонованого доступу до військових об’єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
НГУ
СЗР
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази (та до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; НГУ; СЗР; ДССЗЗІ
ЦТ
10
за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону (та до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; НГУ, оперативно-територіального об’єднання, угруповання НГУ; СЗР; Адміністрації ДССЗЗІ, її територіального органу, територіального підрозділу, закладу і установи ДССЗЗІ;
у цілому щодо: окремого військового об’єкта (зразка озброєння чи військової техніки); підрозділу СЗР
Т
5
";
2) статтю 2.7.7 розділу 2 викласти в такій редакції:
"
2.7.7
Відомості про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення оптичних (оптико-електронних) приладів чи систем, які виконуються за державним замовленням, для ракетно-космічної (авіаційної чи наземної) техніки військового призначення, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ДКА
за окремими показниками щодо: параметрів завадозахищеності, параметрів сигналів протидії; алгоритму завадозахищеності і селекції цілей
ЦТ
10
за окремими показниками щодо: дальності виявлення (захоплення) цілей, дальності розпізнавання цілей; результатів випробувань з визначенням основних технічних характеристик
Т
5
";
3) статтю 3.1.9 розділу 3 викласти в такій редакції:
"
3.1.9
Відомості про зміст секретної інформації, отриманої від іноземної держави (установи) чи міжнародної організації.
При засекречуванні ступінь секретності визначається посадовою особою, уповноваженою на встановлення грифа секретності, з урахуванням еквівалентності (співвідношення) ступенів (грифів) секретності, передбачених у міжнародному договорі про взаємну охорону секретної інформації
ОВ
ЦТ
Т
30
10
5
ГУР
ДБР
ДПС
МВС
МО
МЮ
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО
";
4) у розділі 4:
статтю 4.1.10 виключити;
статтю 4.3.1 викласти в такій редакції:
"
4.3.1
Відомості за сукупністю всіх показників про зміст, організацію, стан бойової і спеціальної підготовки особового складу (персоналу), розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ГУР
ДБР
ДКВС
ДПС
НАБ
СБ
ССО
УДО
у цілому щодо: СБ; ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; НАБ; ДБР; ССО
ЦТ
Т
10
5
у цілому щодо: ДКВС; спеціального підрозділу СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; УДО; підрозділу, військової частини ГУР; підрозділу (органу) ДБР; підрозділу спеціального призначення ССО
Т
5
";
статтю 4.5.2 викласти в такій редакції:
"
4.5.2
Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою
ГУР
ДКВС
ДПС
ДБР
ДССЗЗІ
НАБ
НГУ
НПУ
СБ
СЗР
УДО
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО; НАБ; ДБР; НГУ
ЦТ
10
за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; НПУ; СБ; СЗР; НАБ; ДБР;
за окремими показниками щодо номенклатури або фактичної наявності в цілому щодо УДО;
за окремими показниками щодо номенклатури, потреби озброєння та військової техніки в цілому щодо НГУ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР; підрозділу (органу) ДБР; Головного управління, оперативно- територіального об’єднання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ
Т
5
";
статтю 4.5.6 викласти в такій редакції:
"
4.5.6
Відомості про факт закупівлі СЗР, СБ, ДБР, НПУ, ГУР, УДО технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, що розкривають найменування, принцип дії чи експлуатаційні характеристики технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, призначених для здійснення та забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності СЗР, СБ, ДБР, НПУ, ГУР, УДО, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
ГУР
ДБР
НПУ
СБ
СЗР
УДО
".
Начальник Департаменту
охорони державної таємниці
та ліцензування
І. Носко