БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2020 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2020 р.
за № 727/35010

Про затвердження Змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

Відповідно до статей 11, 13 та 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12) , пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві, що додаються.
2. Бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.
3. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Президент
Національної академії аграрних наук України
Т.в.о. Голови Державного агентства
рибного господарства України
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
Голова Антимонопольного комітету України
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні
Голова Державної служби статистики України
О. Шевченко
Я. Гадзало
О. Баздуганов
О. Мірошниченко
Ю. Терентьєв
Г. Осовий
Р. Іллічов
І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12 червня 2020 року № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2020 р.
за № 727/35010

ЗМІНИ

до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

1. У Положенні про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів (z1422-11) , затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160 (із змінами):
1) у пункті 2.9 розділу ІІ слова "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини" замінити словами "Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, головні управління Держпродспоживслужби в областях та місті Києві, управління Держпродспоживслужби";
2) у розділі III:
у пункті 3.3:
в абзаці другому слова "(прізвище, ім'я та по батькові)" замінити словами "(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))";
в абзаці третьому:
після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";
слова "(прізвище, ім'я та по батькові)" замінити словами "(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))";
слова "орган державної податкової служби" замінити словами "контролюючий орган";
підпункт 3.7.7 пункту 3.7 доповнити словами "бугая з визначеною племінною цінністю на відповідний рік.";
у пункті 3.11 після підпункту 3.11.5 доповнити новим підпунктом 3.11.6 такого змісту:
"3.11.6. У графі "Кількість, доз" зазначають кількість доз сперми при реалізації сперми.".
У зв’язку з цим підпункти 3.11.6-3.11.12 вважати відповідно підпунктами 3.11.7-3.11.13;
у підпункті 3.23.5 пункту 3.23:
абзац другий викласти в такій редакції:
"колонка "Порода, вихідна лінія, батьківська/материнська форма" - записують перелік належності продукції до певних ліній, батьківської чи материнської форми кросу, породи;";
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"маркування упаковки кожної лінії, батьківської чи материнської форми кросу, породи - при реалізації яєць;";
абзаци другий-четвертий підпункту 3.23.6 викласти в такій редакції:
"порода, вихідна лінія, батьківська/материнська форма;
середня несучість на початкову несучку;
середня маса яєць;".
2. Зразки форм Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби м’ясних порід, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів свиней, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів овець, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів смушкових овець, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів кіз, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів коня, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів хутрових звірів, кролів, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів птахівництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів бджільництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів рибництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів шовківництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160 (z1422-11) (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.
3. У розділі III Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві (z0809-15) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254 (із змінами):
1) в абзаці третьому пункту 3.1 після слів "(генетичних) ресурсів" доповнити словами "(крім випадків, що визначені урядом як надзвичайна ситуація)";
2) абзац другий пункту 3.6 доповнити словами "(крім випадків, що визначені урядом як надзвичайна ситуація)".
4. У додатках до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві (z1118-12) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430 (із змінами):
1) у додатку 1:
у пункті 4 слова "орган державної влади" замінити словами "контролюючий орган";
пункт 8 виключити.
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 8;
2) додаток 35 викласти в новій редакції, що додається.
5. У додатках до Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України (z0704-11) , затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року № 77, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за № 704/19442 (із змінами):
1) у додатку 5:
слова "Приз Всесоюзного науково-дослідного інституту конярства" замінити словами "Приз Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України";
слова "Приз Міністерства аграрної політики та продовольства України" замінити словами "Приз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України";
2) у додатку 11 слова "Приз Міністра аграрної політики та продовольства України" замінити словами "Приз Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".
6. У Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства (z0692-16) , затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 154, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 692/28822:
1) пункт 2.2 розділу II після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Інструкцією з бонітування кіз молочних порід, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року № 104 (z0341-18) , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 березня 2018 року за № 341/31793 (далі - Інструкція з бонітування кіз),- для цапів-плідників.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
2) розділ V доповнити словами "; цапів-плідників - відповідно до Інструкції з бонітування кіз.".
7. Додаток 4 до Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань (z1234-13) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2013 року № 401, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1234/23766 (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ молочних і молочно-м’ясних порід

( Див. текст (z0727-20F98) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

м’ясних порід

( Див. текст (z0727-20F99) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів СВИНЕЙ

( Див. текст (z0727-20F100) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ОВЕЦЬ

( Див. текст (z0727-20F111) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів СМУШКОВИХ ОВЕЦЬ

( Див. текст (z0727-20F102) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів КІЗ

( Див. текст (z0727-20F103) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів КОНЯ

( Див. текст (z0727-20F104) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів БДЖІЛЬНИЦТВА

( Див. текст (z0727-20F105) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ПТАХІВНИЦТВА

( Див. текст (z0727-20F106) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ХУТРОВИХ ЗВІРІВ, КРОЛІВ

( Див. текст (z0727-20F107) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів ШОВКІВНИЦТВА

( Див. текст (z0727-20F108) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 17 листопада 2011 року № 629
(у редакції наказу
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 12 червня 2020 року № 1089)

СЕРТИФІКАТ

племінних (генетичних) ресурсів РИБНИЦТВА

( Див. текст (z0727-20F122) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
Додаток 4
до Положення про атестацію осіб,
які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством
випробувань племінних коней
верхових, рисистих і ваговозних порід,
і присвоєння їм кваліфікаційних звань
(пункт 3.8 розділу III)

СВІДОЦТВО

( Див. текст (z0727-20F116) )
Додаток 35
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві
(пункт 2.7 розділу II)

СВІДОЦТВО

про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві

( Див. текст (z0727-20F120) )