БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.08.2020 № 3198/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (2755-17) (далі - ПКУ (2755-17) ), до операцій з постачання зазначених у зверненні засобів індивідуального захисту та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ (2755-17) , повідомляє.
Як зазначено у зверненні, у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Товариство здійснює закупівлю засобів індивідуального захисту для забезпечення своїх працівників. При цьому постачальник таких засобів індивідуального захисту відмовляється реалізувати їх із застосуванням пільги з ПДВ.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (2755-17) (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ (2755-17) ).
Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом Vта підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Згідно з підпунктами "а"і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) розташоване на митній території України.
Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкових накладнихі їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ (2755-17) .
Згідно з пунктами 201.1, 201.3, 201.5і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ (2755-17) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладнув електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ (2755-17) термін. Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.
У разі звільнення від оподаткування ПДВ у податковій накладнійробиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ (2755-17) та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ.
При цьому податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН.
Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ (2755-17) визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ (2755-17) , протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України. Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (540-20) викладено у новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з:
ввезення на митну територію України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224 (224-2020-п) , із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року N 271 (271-2020-п) (далі - Перелік N 224).
До Переліку N 224 (224-2020-п) у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зокрема, включено:
повнолицьова маска / напівмаска (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);
респіратори, маски, оснащені легкозмінними після використання фільтрувальними або абсорбувальними елементами-фільтрами (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);
захисна напівмаска (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);
фільтри для повнолицьових та напівмасок (код згідно з УКТ ЗЕД 8421 39 20 00).
Головним критерієм для застосування пільги з оподаткування ПДВ, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , є включення товару до Переліку N 224 (224-2020-п) .
Згідно з примітками до Переліку N 224 (224-2020-п) коди згідно з УКТ ЗЕД наводяться у Переліку N 224 (224-2020-п) довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені у Переліку N 224 (224-2020-п) .
Для цілей Переліку N 224 (224-2020-п) термін "засоби індивідуального захисту" вживається у значенні, наведеному в Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761 (761-2008-п) (Офіційний вісник України, 2008 року, N 66, ст. 2216), або Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 753 (753-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 року, N 82, ст. 3046).
Для віднесення товарів, зазначених у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ, повинно бути подано:
декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вказаних вище технічних регламентах; або
повідомлення Міністерства охорони здоров'я України про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.
Щодо питання 1
Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , застосовується з:
17 березня 2020 року до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) (у редакції до внесення доповнень Постановою N 271 (271-2020-п) );
15 квітня 2020 року до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , у тому числі з урахуванням Постанови N 271 (271-2020-п) .
Щодо питання 2
Операція платника ПДВ (постачальника) з постачання на митній території України товарів (у тому числі засобів індивідуального захисту), включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , яка здійснюється з 17 березня 2020 року (з 15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) Постановою N 271 (271-2020-п) ) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія зазначеного вище карантину, звільняється від оподаткування ПДВ (за умови дотримання вимог, визначених у нормах ПКУ (2755-17) та у примітках до Переліку N 224 (224-2020-п) ), незалежно від того:
якому покупцю здійснюється таке постачання;
з якою метою такі товари (засоби індивідуального захисту) придбаваються покупцем (для використання при здійсненні заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи для власних потреб).
За такою операцією платник ПДВ (постачальник) податкові зобов'язання з ПДВ не визначає, але зобов'язаний скласти податкову накладнубез ПДВ, яку зареєструвати в ЄРПН.
Оскільки податкова накладна, яка була складена у періоді дії пільги, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , за операціями з постачання товарів, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , із застосуванням ставки ПДВ у розмірі 7 або 20 відс., є такою, що складена з порушенням (не відповідає вимогам) норм вказаного пункту ПКУ (2755-17) , то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, не може бути включена покупцем до складу податкового кредиту.
Щодо спірних фінансово-правових взаємовідносин, що виникають між суб'єктами господарювання, повідомляємо, що відповідно до статей 15 та 16 Цивільного кодексу Україниюридична або фізична особа має право на захист свого цивільного права або інтересу у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зокрема, такі особи мають право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Щодо питання 3
Відповідно до пункту 30.1 статті 30 розділу I ПКУ (2755-17) податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 розділу I ПКУ (2755-17) .
Згідно з пунктом 30.2 статті 30 розділу I ПКУ (2755-17) підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.
Пунктом 30.8 статті 30 розділу I ПКУ (2755-17) визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі.
При цьому нормами пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) не встановлено порядку щодо здійснення контролю за цільовим використанням товарів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до вказаного пункту ПКУ (2755-17) .
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ (2755-17) ).