БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
03.08.2020 № 353

Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Відповідно до статей 2, 9, 26 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) з метою належного забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, НАКАЗУЮ:
1. Першим заступникам та заступникам Генерального прокурора, керівникам регіональних (обласних), місцевих (окружних), спеціалізованих прокуратур на правах регіональних (обласних) та місцевих (окружних), відповідних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора і регіональних (обласних) прокуратур забезпечити належну організацію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (далі - нагляд).
2. Основними завданнями діяльності на цьому напрямі визначити забезпечення нагляду за додержанням:
2.1. Прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави при виконанні покарань та інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи, а також пробації відповідно до законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2.2. Законодавства щодо запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із затриманими, взятими під варту та засудженими чи їх покаранню.
2.3. Визначених законодавством вимог режиму, порядку та умов тримання затриманих осіб, а також осіб, до яких застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають їхню небезпечну поведінку.
2.4. Встановлених законодавством вимог режиму, порядку та умов тримання осіб, до яких застосовано інші заходи примусового характеру.
2.5. Визначених законодавством вимог режиму, порядку та умов тримання, а також відбування покарань засудженими.
2.6. Законодавства при виконанні покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та пробації.
2.7. Законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.
2.8. Законодавства при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.
2.9. Законодавства при використанні бюджетних коштів, майна та інших ресурсів держави, спрямованих на забезпечення належних умов відбування покарання та інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
3. Офісу Генерального прокурора, регіональним (обласним) та місцевим (окружним) прокуратурам, спеціалізованим прокуратурам у межах компетенції забезпечити:
3.1. Нагляд за додержанням уповноваженими органами та суб'єктами законів при прийнятті ними рішень щодо виконання кримінальних покарань у виді конфіскації майна або штрафу, за законністю, своєчасністю та повнотою вжитих заходів примусового виконання, у тому числі відкриття виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, зупинення вчинення виконавчих дій, додержання строків вчинення виконавчих дій.
3.2. Нагляд за додержанням законів при доставлянні, адміністративному затриманні та триманні осіб, складанні стосовно них протоколів про адміністративні правопорушення, застосуванні в адміністративному порядку інших заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, та накладенні адміністративних стягнень у вигляді адміністративного арешту, у тому числі з утриманням на гауптвахтах, а також виправних, громадських або суспільно корисних робіт, примусового повернення та видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства.
3.3. Співпрацю з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, державних органів та установ, громадських і правозахисних організацій, засобів масової інформації та за необхідності вжиття організаційних заходів, спрямованих на проведення спільних перевірок, а також у встановленому порядку висвітлення результатів проведеної роботи.
4. Порядок реалізації повноважень прокурорів при здійсненні нагляду у сфері захисту інтересів дітей, представництва інтересів держави в суді, а також нагляду за додержанням законів органами Державної кримінально-виконавчої служби України під час проведення оперативно-розшукової діяльності регулюється окремими наказами Генерального прокурора.
5. З метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави, додержання законів на цьому напрямі у межах компетенції забезпечити:
5.1. Структурному підрозділу Офісу Генерального прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, здійснення нагляду безпосередньо у центральних органах виконавчої влади, інших державних органах та установах при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, а саме:
- у Міністерстві юстиції України - у частині забезпечення реалізації державної політики у сферах виконання кримінальних покарань та пробації, організації примусового виконання рішень судів у кримінальних провадженнях, а також щодо спрямування та координації діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;
- у центральному органі (установі) виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, пробації - у частині реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, додержання вимог законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, протидії злочинності в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також щодо діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України, контролю з цих питань;
- у державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" - щодо забезпечення виконання основних завдань установи, надання якісних медичних послуг засудженим та особам, узятим під варту, державного санітарно-епідеміологічного нагляду в місцях провадження господарської діяльності;
- у Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України - щодо організації у підпорядкованих підрозділах тримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих чергових служб органів (підрозділів) Національної поліції України та інших місцях (приміщеннях) органів Національної поліції України, у яких тримають доставлених, затриманих та арештованих осіб, зокрема при конвоюванні (триманні) затриманих, взятих під варту осіб (у тому числі у спецтранспорті), застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
- у Міністерстві охорони здоров'я України - щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в частині надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, здійснення державного контролю за діяльністю психіатричних установ та закладів незалежно від форми власності стосовно надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, при застосуванні примусових заходів медичного характеру, запобіжного заходу - поміщення до психіатричного закладу, а також контролю за роботою експертних установ (підрозділів), що проводять стаціонарні судово-психіатричні експертизи;
- у Державній міграційній службі України - щодо організації примусового повернення, видворення, адміністративного доставляння, затримання і тримання осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
- в Адміністрації Державної прикордонної служби України - щодо забезпечення примусового повернення, видворення, адміністративного доставляння, затримання та тримання осіб у місцях тимчасового тримання;
- у Державній судовій адміністрації України - у частині нагляду за додержанням законів у камерах для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених;
- в інших органах, установах, закладах при виконанні судових рішень у кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, згідно із законодавством.
5.2. Відповідним структурним підрозділам регіональних (обласних) прокуратур здійснення нагляду в таких органах та установах обласного (міжрегіонального) значення:
- у підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції України, Національної поліції України, структурних підрозділах місцевих державних адміністрацій, діяльність яких координує Міністерство охорони здоров'я України, а також територіальних органах та структурних підрозділах інших органів, які забезпечують реалізацію державної політики у сферах виконання судових рішень у кримінальних справах та застосування інших заходів примусового характеру, заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
- у філіях державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" та закладах охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України;
- у слідчих ізоляторах, секторах слідчих ізоляторів установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, у тому числі при взаємодії адміністрацій цих установ та конвойних підрозділів щодо конвоювання (тримання) осіб (у тому числі у спецтранспорті), а також у міжрегіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі;
- в оперативних підрозділах міжрегіональних управлінь, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби України під час проведення ними оперативно-розшукової діяльності;
- у територіальних органах Національної поліції України - з питань організації індивідуально-профілактичної роботи, а також при здійсненні оперативно-розшукової діяльності з розшуку засуджених осіб, застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
- у закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою;
- у спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги та закладах з надання психіатричної допомоги - з питань додержання законності при поміщенні, лікуванні осіб, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру, та осіб, до яких застосовано запобіжний захід - поміщення до психіатричного закладу, а також при наданні психіатричної допомоги у примусовому порядку;
- у територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби України - щодо організації адміністративного затримання, примусового повернення, видворення та тримання осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
- у територіальних органах Адміністрації Державної прикордонної служби України - щодо організації примусового повернення, видворення, адміністративного доставляння, затримання та тримання осіб у місцях тимчасового тримання;
- в інших територіальних органах, установах, закладах при виконанні судових рішень у кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
5.3. Місцевим (окружним) прокуратурам здійснення нагляду в таких органах та установах (крім обласного (міжрегіонального) значення):
- в установах виконання покарань, виховних та виправних колоніях, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, виправних центрах, арештних домах, органах пробації, що здійснюють виконання судових рішень у кримінальних справах;
- у закладах охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України;
- у кімнатах для затриманих чергових служб органів (підрозділів) Національної поліції України та інших місцях (приміщеннях) органів Національної поліції України, у яких тримають доставлених, затриманих та арештованих осіб, зокрема при конвоюванні (триманні) затриманих, взятих під варту осіб (у тому числі у спецтранспорті);
- в оперативних підрозділах установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України під час проведення ними оперативно-розшукової діяльності;
- у територіальних органах, уповноважених здійснювати індивідуально-профілактичну роботу, а також при здійсненні оперативно-розшукової діяльності з розшуку засуджених осіб, при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини;
- у спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних закладів охорони здоров'я, у яких проходять стаціонарне лікування затримані, взяті під варту, засуджені;
- у місцях тимчасового тримання осіб органів охорони державного кордону;
- у територіальних органах та підрозділах, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України при адміністративному доставлянні, затриманні та триманні осіб, примусовому їх поверненні та видворенні;
- у спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги та закладах з надання психіатричної допомоги - з питань додержання законності при поміщенні, лікуванні осіб, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру, та осіб, до яких застосовано запобіжний захід - поміщення до психіатричного закладу, а також при наданні психіатричної допомоги у примусовому порядку;
- у місцях розташування охоронюваного об'єкта при адміністративному затриманні особи воєнізованою охороною за вчинення правопорушень, пов'язаних з посяганням на зазначені об'єкти;
- в інших органах, установах, закладах при виконанні судових рішень у кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, та в інших місцях (приміщеннях), до яких доставлено осіб з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються.
6. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур, їхнім першим заступникам та заступникам у межах компетенції забезпечити:
6.1. Подання до суду позовів (заяв) у визначених законом випадках.
6.2. Участь прокурорів у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законами України, у тому числі щодо правопорушень, вчинених на території піднаглядних об'єктів, а також якісне, ефективне та своєчасне реагування на незаконні судові рішення відповідно до чинного законодавства.
6.3. Реалізацію інших передбачених законодавством повноважень.
7. Нагляд у межах компетенції організовувати та здійснювати також структурним підрозділам Офісу Генерального прокурора, регіональних (обласних) прокуратур, відповідним прокурорам місцевих (окружних) прокуратур, на яких покладено повноваження з нагляду у кримінальному провадженні, захисту прав і свобод дітей, а також Спеціалізованій прокуратурі у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу, спеціалізованим (військовим) прокуратурам на правах регіональних (обласних) і місцевих (окружних):
7.1. Структурному підрозділу Офісу Генерального прокурора, на який покладено повноваження зі здійснення нагляду за додержанням законів Службою безпеки України, - у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України.
7.2. Структурному підрозділу Офісу Генерального прокурора, а також структурним підрозділам (уповноваженим прокурорам) регіональних (обласних) і місцевих (окружних) прокуратур, на яких покладено повноваження з питань захисту прав і свобод дітей (ювенальної юстиції), у межах компетенції здійснювати нагляд на об'єктах, передбачених пунктами 5.1-5.3 цього наказу.
7.3. Спеціалізованій прокуратурі у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора, а також спеціалізованим (військовим) прокуратурам на правах регіональних (обласних) і місцевих (окружних) - на гауптвахтах, у кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих військовослужбовців підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та спеціальних палатах закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України, у військових частинах - щодо службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також стосовно осіб, звільнених від кримінальної відповідальності у зв'язку з переданням на поруки колективам військових частин, у військових частинах Національної гвардії України - щодо організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених до позбавлення волі осіб.
8. Нагляд здійснювати з урахуванням підпорядкованості та адміністративно-територіального розташування об'єктів нагляду.
9. Відповідним структурним підрозділам прокуратур вищого рівня сприяти прокуратурам нижчого рівня у забезпеченні організації нагляду, надавати їх працівникам необхідну практичну та методичну допомогу.
10. Прокурорам забезпечити нагляд шляхом проведення регулярних перевірок (планових і раптових), які здійснювати самостійно або із залученням відповідних спеціалістів (комплексні перевірки), з періодичністю, визначеною цим наказом, а також за зверненнями, іншими повідомленнями, у тому числі у засобах масової інформації, мережі "Інтернет", або повідомленнями, які надійшли на телефони "гарячої лінії", щодо захисту прав в'язнів, за матеріалами органів державного нагляду (контролю) або з власної ініціативи за наявності даних про порушення закону.
11. Під час проведення перевірок прокурорам всіх рівнів:
11.1. Перевіряти вжиті заходи щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, виявлених під час прокурорської перевірки, виконання законних вимог прокурора, притягнення винних до відповідальності.
11.2. Вживати заходів щодо усунення порушень закону, прав людини, причин і умов, що їм сприяли.
11.3. Перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів, установ, закладів та в разі невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії.
11.4. Опитувати осіб шляхом отримання письмових пояснень.
11.5. Вживати заходів щодо притягнення до відповідальності винних у допущених порушеннях закону осіб (у тому числі за письмовою вказівкою), оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність посадових чи службових осіб.
11.6. Вживати заходів щодо поновлення прав людини і відшкодування заподіяної загальним інтересам суспільства та держави шкоди.
11.7. Реалізовувати інші передбачені законодавством повноваження.
12. Прокурорам усіх рівнів при здійсненні нагляду:
12.1. Своєчасно виявляти та негайно звільняти особу, яка незаконно (за відсутності відповідного судового рішення, рішення адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи після закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває у місці тримання затриманих, попереднього ув'язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового характеру, інших місцях, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно із судовим рішенням або рішенням адміністративного органу чи уповноваженої особи.
12.2. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення здійснювати передбачені законом дії щодо відкриття відповідного провадження.
12.3. Оскаржувати постанови про накладення адміністративних стягнень, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини, з підстав, у випадках та строки, передбачені законодавством.
12.4. У разі виявлення під час перевірок порушень закону у справах про адміністративні правопорушення, за якими судами першої інстанції не прийнято рішень, упродовж доби з моменту їх встановлення інформувати про результати перевірок відповідні суди, у провадженні яких перебувають такі справи.
12.5. Вносити документи реагування, надсилати запити і доручення органам державної влади, місцевого самоврядування та державним органам, на які їхні повноваження не поширюються, винятково через прокуратури вищого рівня.
12.6. У разі виявлення під час здійснення нагляду порушень, вжиття заходів щодо усунення яких належить до компетенції інших регіональних (обласних) чи місцевих (окружних) прокуратур, відповідну інформацію та/або матеріали чи їхні копії для проведення перевірки та забезпечення прокурорського реагування направляти до цих прокуратур. Про результати проведеної роботи, за необхідності, інформувати прокуратуру, якою порушено ці питання, у визначені нею строки.
13. За службової необхідності перевірки окремих об'єктів нагляду, а також участь у проведенні спільних перевірок місцевим (окружним) прокуратурам здійснювати на підставі рішення керівника регіональної (обласної) прокуратури.
14. Встановити, що оскарження прокурору вищого рівня або до суду в порядку адміністративного судочинства письмової вказівки, наданої прокурором, щодо додержання визначених законодавством порядку та умов тримання осіб, а також наданої іншому органу, що виконує судове рішення у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, не зупиняє її виконання.
15. Перевірки прокурорам у межах компетенції проводити:
15.1. В ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах чергових служб органів (підрозділів) Національної поліції України та інших місцях (приміщеннях) органів Національної поліції України, у яких тримають доставлених, затриманих, арештованих та взятих під варту осіб, у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, місцях тимчасового тримання осіб органів охорони державного кордону, підрозділах поліції, які здійснюють конвоювання (тримання) осіб, взятих під варту (у тому числі у спецтранспорті), кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих військовослужбовців Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - не рідше ніж двічі на місяць.
15.2. В установах виконання покарань, секторах слідчих ізоляторів установ виконання покарань, виховних та виправних колоніях, слідчих ізоляторах, арештних домах, міжрегіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, комісіях установ виконання покарань з розгляду питань застосування до засуджених статей 81, 82, 84 Кримінального кодексу України (2341-14) , статей 100, 101 Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) , закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на гауптвахтах та у Дисциплінарному батальйоні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у військових частинах щодо виконання покарань у виді службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також стосовно осіб, звільнених від кримінальної відповідальності у зв'язку з переданням на поруки колективам військових частин, у військових частинах Національної гвардії України щодо організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених до позбавлення волі осіб - не рідше одного разу на місяць.
15.3. У спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних закладів охорони здоров'я, у яких проходять стаціонарне лікування особи, взяті під варту, та засуджені до покарань у виді позбавлення чи обмеження волі або арешту, психіатричних закладах, закладах охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України, органах пробації, уповноважених органах та суб'єктах щодо виконання додаткового кримінального покарання у виді штрафу або конфіскації майна, територіальних органах поліції, що проводять індивідуально-профілактичну роботу, територіальних органах пробації, які виконують адміністративні стягнення у вигляді громадських, виправних та суспільно корисних робіт, спеціальних палатах закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України - не рідше одного разу на квартал.
15.4. У філіях державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України", територіальних органах (обласного (міжрегіонального) значення) Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, територіальних органах управління та територіальних органах (обласного значення) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, структурних підрозділах місцевих державних адміністрацій (обласного значення), діяльність яких координує Міністерство охорони здоров'я України, територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби України щодо стану організації та забезпечення покладених на них функцій і завдань, зокрема з питань виконання кримінальних покарань, застосування інших примусових заходів, - не рідше одного разу на півроку.
15.5. Комплексні перевірки за участю відповідних спеціалістів в установах попереднього ув'язнення і виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, спеціальних установах поліції, місцях тимчасового тримання осіб органів охорони державного кордону, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також в разі необхідності в інших місцях - не рідше одного разу на півроку.
15.6. В оперативних підрозділах органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України щодо стану додержання законів при здійсненні ними оперативно-розшукової діяльності - не рідше одного разу на квартал.
16. В установах попереднього ув'язнення та виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, на гауптвахтах та у Дисциплінарному батальйоні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України прокурорам не рідше одного разу на місяць у межах компетенції здійснювати особистий прийом взятих під варту та засуджених осіб, перевіряти стан додержання законодавства щодо забезпечення їхнього права на листування та звернення, обліку інформації про злочини та події, законність дій службових осіб, накладення дисциплінарних стягнень та поміщення в'язнів до карцерів, дисциплінарних ізоляторів, приміщень камерного типу (одиночних камер).
17. В установах попереднього ув'язнення та виконання покарань особистий прийом ув'язнених і засуджених осіб не рідше одного разу на місяць здійснювати керівникам місцевих (окружних) прокуратур або їхнім першим заступникам та заступникам, а також керівникам регіональних (обласних) прокуратур та керівникам спеціалізованих (військових) прокуратур на правах регіональних (обласних) - не рідше одного разу на квартал.
18. За результатами перевірок, передбачених пунктами 15.1-15.6 цього наказу, складати довідки.
18.1. Копії довідок про результати перевірок і документів прокурорського реагування впродовж п'яти робочих днів з дати їх складання (внесення) надсилати до прокуратур вищого рівня.
18.2. Копії довідок про результати комплексних перевірок, а також перевірок з питань додержання законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності та внесених документів прокурорського реагування впродовж п'яти робочих днів з дати складання (внесення) місцевим (окружним) прокуратурам надсилати до регіональних (обласних) прокуратур, яким у такий самий строк копії таких документів, у тому числі складених (внесених) регіональними (обласними) прокуратурами, направляти до Офісу Генерального прокурора.
19. Керівникам місцевих (окружних) та регіональних (обласних) прокуратур негайно інформувати керівників прокуратур вищого рівня телефоном, електронним зв'язком та впродовж доби письмовим повідомленням про запровадження особливого режиму в місцях попереднього ув'язнення, режиму особливих умов в установах виконання покарань або про надзвичайні ситуації у піднаглядних об'єктах, зокрема про:
- акти протесту та оголошення голодувань в'язнями, навмисні самоушкодження, вчинення ними самогубств, тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень;
- масові заворушення серед в'язнів;
- втечу осіб, госпіталізованих у примусовому порядку, з психіатричних закладів під час застосування примусових заходів медичного характеру, з-під варти або з установ виконання покарань, самовільне залишення меж цих установ чи закладів;
- заподіяння службовими особами установ попереднього ув'язнення та виконання покарань тілесних ушкоджень в'язням, застосування до них жорстокого поводження чи катування;
- порушення прав затриманих, ув'язнених чи засуджених під час проведення спеціальних операцій та (або) застосування зброї, спеціальних засобів;
- вчинення службовими особами злочинів та правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- випадки смерті в'язнів;
- нещасні випадки з тяжкими наслідками у піднаглядних об'єктах, зокрема на виробничих об'єктах установ виконання покарань;
- випадки групових (більш ніж п'ять осіб) адміністративних затримань нелегальних мігрантів;
- затримання осіб, які перебувають у розшуку, за вчинення дій, пов'язаних з тероризмом;
- інші події, які набули суспільного резонансу, висвітлені в засобах масової інформації та мережі "Інтернет".
19.1. У письмовому повідомленні, передбаченому пунктом 19 цього наказу, зазначати ґрунтовні відомості про обставини події, їх причини, надану прокурорами правову оцінку діянням (бездіяльності) відповідних службових, посадових та інших осіб, а також інформацію про вжиті заходи реагування.
19.2. У порядку, встановленому пунктом 19 цього наказу, повідомляти про візити до піднаглядних об'єктів та їх результати керівників і представників центральних органів влади, представників іноземних держав, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та його представників, міжнародних правозахисних організацій та інших суб'єктів, зокрема засобів масової інформації, відомості про результати візитів яких можуть набути суспільного резонансу.
20. У разі виникнення надзвичайних ситуацій та виявлення кримінальних правопорушень на об'єктах нагляду під час проведення перевірок керівникам регіональних (обласних) та місцевих (окружних) прокуратур, їхнім першим заступникам і заступникам згідно з розподілом обов'язків у межах компетенції забезпечувати організацію огляду місця події та інші першочергові дії, у тому числі із залученням слідчих органів досудового розслідування.
21. Основними критеріями ефективності діяльності прокурорів на цьому напрямі вважати забезпечення об'єктивного, своєчасного і повного вжиття заходів щодо додержання вимог Конституції та законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, захисту, поновлення прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави, відшкодування завданої шкоди, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.
22. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 20 квітня 2016 року № 161 (v0161900-16) "Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".
23. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників та заступників Генерального прокурора, керівників регіональних (обласних), місцевих (окружних) та спеціалізованих прокуратур на правах регіональних (обласних), місцевих (окружних).
Генеральний прокурор
І. Венедіктова
( Текст взято з сайту Офісу Генерального прокурора http://www.gp.gov.ua )