БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.08.2020 № 1490

Про внесення змін до Положення про департамент публічної власності

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 19 пункту 11 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (459-2014-п) (зі змінами), та у зв'язку зі зміною структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про департамент публічної власності (v0473915-19) , затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.12.2019 № 473, такі зміни:
1) пункт 1.4 розділу 1 доповнити абзацом такого змісту:
"відділ реформування системи корпоративного управління.";
2) розділ 2 після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:
"упровадження принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять дев'ятим;
3) у пункті 4.3 розділу 4:
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
"у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління реформування державної власності, начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління, начальника відділу реформування системи корпоративного управління;";
абзац двадцять сьомий виключити.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )